Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

SuperNova 13.52 - vylepšený Reader Magnifier a podpora systému Windows 8.1

10. 9. 2013 | Petr Řehák

Společnost Dolphin dnes vydala další menší aktualizaci produktu SuperNova. Ta se tentokrát zaměřuje především na doplnění edice SuperNova Reader Magnifier o lepší navigaci na webu a v souborech PDF pomocí klávesnice, podporu nadcházejícího operačního systému Windows 8.1, obsaženy jsou rovněž opravy pro aplikaci Internet Explorer 10 a objekty Flash, kontakty v aplikaci Outlook 2013 nebo dialogové okno Nastavení napájení v systému Windows 8.

Zlepšená navigace klávesnicí v edici Reader Magnifier

Slabozrací mohou nyní procházet webové stránky a moderní aplikace systému Windows 8 pomocí známých klávesových příkazů, které jim přečtou obsah obrazovky ve volitelné kombinaci hlasového výstupu a zvětšení i v situacích, kdy není k dispozici kurzor systému Windows.

Webové stránky v prohlížeči Internet Explorer, dokumenty PDF v aplikaci Adobe Reader nebo soubory nápovědy můžete nyní číst po znacích, slovech nebo řádcích, stejně jako jiný obyčejný textový dokument. Navíc program SuperNova Reader Magnifier ohlašuje alternativní text popsaných obrázků.

V kombinaci se synchronizovaným zvýrazněním kurzoru snadno uvidíte, kde na webové stránce se nacházíte, dokonce i při vypnutém hlasovém výstupu. Aktuální znak a řádek jsou zvýrazňovány barevnými odstíny a tvarovanými obrysy, jejichž podobu lze nastavit v ovládacím panelu programu SuperNova, nabídka Vizuální → podnabídka Zvýraznění → dialogové okno Nastavení… → karta Dolphin kurzor.

Jednoduše se pohybujte kurzorovými klávesami vlastním tempem:

 • Klávesy ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ slouží k pohybu po řádcích.
 • Klávesy ŠIPKA VLEVO a ŠIPKA VPRAVO slouží k pohybu po znacích.
 • Klávesami HOME a END se přemístíte na začátek, resp. konec řádku.
 • Klávesy CONTROL + HOME a CONTROL + end přemisťují kurzor na začátek, resp. konec dokumentů.
 • Klávesy CONTROL + LEVÁ/PRAVÁ ŠIPKA slouží k pohybu po slovech.
 • Klávesy TAB a SHIFT + TAB přecházejí po odkazech a ovládacích prvcích.
 • Klávesy H a SHIFT + H přeskakují po nadpisech.

Tímto způsobem si můžete prohlédnout obsah obrazovky kdykoli po stisku klávesy NUM. MINUS na stolním počítači nebo kláves CAPSLOCK + Z na přenosném počítači. Když se kupříkladu objeví dialogové okno, můžete si takto prohlédnout zprávu v něm zobrazenou po znacích, slovech nebo řádcích.

Program SuperNova inteligentně rozpozná, kdy nemá používat klávesnici k navigaci. Když například přejdete do pole formuláře, můžete ihned začít psát; jakmile rozbalíte nabídku, kurzorové klávesy budou opět přesouvat kurzor po položkách nabídky.

Automatickou navigaci pomocí klávesnice můžete zakázat stiskem ovládací klávesy LEVÝ CONTROL + 4 (písmeno „č“ na české klávesnici).

Plynulé čtení dokumentů lze rovněž spustit stiskem prostředního tlačítka myši.

Pohyb po webové stránce pomocí klávesnice lze ještě zrychlit použitím funkce Vyhledávač položek. Stiskem kláves CAPSLOCK + TAB zobrazíte seznam odkazů, nadpisů a ovládacích prvků na webové stránce. Když si vyberete určitý prvek, stiskem tlačítka „Přesunout Dolphin kurzor“ na něj rychle přejdete.

Důležitá poznámka: potřebujete-li plnohodnotný pohyb a odečítání pomocí klávesnice, vyzkoušejte program SuperNova Access Suite, který k výšeuvedenému přidává následující funkce:

 • Kartu Hlas → Pokročilé volby → Kurzor, na které můžete nastavit možnosti Dolphin kurzoru.
 • Výběr a kopírování textu pomocí kláves SHIFT + Šipky.
 • Klávesu F3, která na obrazovce vyhledá zadané slovo nebo frázi.
 • Více Rychlých navigačních kláves pro pohyb po prvcích webové stránky a dokumentu PDF, jako je B pro přecházení po tlačítcích.

Lepší výchozí nastavení hlasového výstupu edici Reader Magnifier

Na základě zpětné vazby od zákazníků byla změněna výchozí nastavení hlasového výstupu programu SuperNova Reader Magnifier následovně:

 • Při psaní jsou nyní čtena pouze slova. Toto nastavení můžete změnit stiskem ovládací klávesy CAPSLOCK + STŘEDNÍK (písmeno „ů“ na české klávesnici).
 • Omezeno množství běžné interpunkce ohlašované během plynulého čtení. Toto lze změnit v ovládacím panelu programu SuperNova → Hlas → Ohlašování textových stylů.

Další změny v programu SuperNova 13.52

Windows 8

 • Program SuperNova verze 13.52 lze nainstalovat a provozovat na veřejně dostupné testovací verzi systému Windows 8.1.

  Poznámka: společnost Microsoft si vyhrazuje právo změnit systém Windows 8.1 před jeho uvedením.

 • Aplikace Pošta: jsou ohlašovány a v Braillově písmu zobrazována pole Komu a Kopie ve zprávách, jakož i dialogová okna Kontrola pravopisu a Písmo.
 • Spolehlivější čtení a braillské zobrazování aplikace Průzkumník souborů, dialogového okna Nastavení napájení a aplikace Wordpad. Výsledkem je větší jistota nevidomých uživatelů při přecházení klávesou TAB mezi ovládacími prvky pásů karet a dialogových oken nastavení.

Internet Explorer 10

 • Opraveno čtení pozice přehrávání na webu YouTube. Nyní by již měl být aktualizovaný obsah objektů Flash čten a zobrazován v Braillově písmu v systémech Windows 7 a Windows 8. Předtím docházelo k tomu, že byl neustále ohlašován pouze prvně zachycený obsah objektu Flash.
 • Nyní je ohlašováno více textu na webových stránkách obsahujících vnořené rámy, například na webu oafe.net.

Outlook 2013

 • Zlepšena spolehlivost čtení při pohybu šipkami v zobrazení konverzace.
 • Při úpravě kontaktů jsou nyní čteny všechny ovládací prvky.

Word 2013

 • Zlepšeno sledování kurzoru hlasovým a braillským výstupem v dialogovém okně „Použít styly“.
 • Uživatelé ruské verze nyní uslyší nápovědné texty ve svém jazyce.

Obecné

 • Na přihlašovací obrazovce lze nyní použít zvětšení a braillský výstup, aniž byste museli použít hlasový výstup.
 • Zamezeno ohlašování prázdných řádků v programu SuperNova Reader Magnifier v aplikaci Word a ve funkci Předčítací okno. Ppoznámka: prázdné řádky jsou stále ohlašovány edicemi SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader.
 • Opraveno občasné porušení obrazu v režimech Klonovat a Roztáhnout v prostředí více monitorů.

Poznámky

 • Při pohybu po webové stránce v aplikaci Internet Explorer 11 není prozatím vizuálně zvýrazňován kurzor.
 • Funkce Věrné vyhlazení, Řádkové prohlížení a více grafických karet jsou podporovány v systémech Windows XP a Windows 7. Jsou-li tyto funkce pro vás důležité, doporučujeme stále vyčkat s přechodem na systém Windows 8.

Tuto aktualizovanou verzi si jako vždy můžete stáhnout v sekci Ke stažení.

Zpět