Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

Aktualizace pro telefony Kapsys MiniVision v6312

17. 12. 2018 | Tomáš Hromádka

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že je na světě první aktualizace softwaru telefonů Kapsys MiniVision s označením 6312.

Aktualizace můžete zkontrolovat v menu „Nastavení“ > „Info o telefonu“ > „Aktualizace systému“. Telefon vyhledá aktualizaci a nabídne její stažení. Zvolte položku „Stáhnout“. Stahování může chvíli trvat v závislosti na rychlosti vašeho připojení. Telefon bude automaticky ohlašovat každých deset procent stahování. Jestliže se během stahování zařízení zamkne, stačí jej krátkým stiskem vypínacího tlačítka odemknout a dále sledovat průběh. Jakmile bude aktualizace stažena, stiskněte tlačítko „Instalovat“. Poté se telefon automaticky restartuje a po chvíli se objeví domovská obrazovka.
Poznámka: Během stahování telefon nepoužívejte.

Pro stažení aktualizace musíte být připojeni k internetu buďto prostřednictvím Wi-Fi, nebo datového připojení vašeho operátora. Ovšem protože velikost aktualizace může být až 1 GB, doporučujeme ji stahovat pomocí Wi-Fi.

Novinky a vylepšení ve verzi 6312

Opravy chyb a systémová vylepšení

 • Vylepšeny překlady a ozvučení.
 • Přidány nové aplikace a funkce.
 • Vylepšeno zobrazení – některé informace se nyní zobrazují jen na jednom řádku místo na dvou.
 • Opraven problém, že se občas samovolně zablokovala klávesnice a bylo nutné vyndat baterii.
 • Opraven problém s diktováním v dánštině.
 • Opraven problém velmi dlouhého startu po obnově přístroje do továrního nastavení.
 • Opraven problém instalace prémiových hlasů v češtině a dánštině.
 • Opraven problém podsvícení klávesnice. Nyní se rozsvítí při stisku jakékoliv klávesy.
 • Opraven problém se zobrazováním data a času na domovské obrazovce.

Nové aplikace a funkce

Hlasové příkazy

Od této verze telefon podporuje hlasové příkazy pro volání a spouštění aplikací. Pro jejich vyvolání je třeba na základní obrazovce stisknout pravé horní tlačítko a po ohlášení času podržet tlačítko OK. Poté telefon ohlásí „hovořte po zaznění signálu“. Po pípnutí vyslovte hlasový příkaz a počkejte na druhé pípnutí. Poté se váš příkaz vykoná.
Poznámka: Aby hlasové příkazy fungovaly, je nutné připojení k internetu prostřednictvím 3G, 4G nebo Wi-Fi.

 • Pro seznam všech hlasových příkazů vyslovte „Hlasové příkazy“ a telefon vám je následně přečte.
 • Pro spuštění aplikace vyslovte její název, např. „Kontakty“, „SMS“, „FM rádio“, a příslušná aplikace se otevře. Např. vyslovení příkazu „Kontakty“ otevře aplikaci „Kontakty“.
 • Pro zavolání kontaktu vyslovte příkaz „Volat“ a jméno, příjmení nebo oboje. Např. „Volat Tomáš Hromádka“, „Volat Tomáš“, „Volat Hromádka“. Pokud je jméno rozpoznáno, telefon řekne např. „Přejete si zavolat Tomáš Hromádka mobilní?“ Stiskem tlačítka OK hovor potvrdíte, stiskem šipky dolů zvolíte případný další nalezený kontakt a stiskem tlačítka Zpět akci zrušíte.
 • Pro zaslání SMS zprávy kontaktu vyslovte příkaz „Poslat zprávu“ a jméno, příjmení nebo oboje. Např. „Poslat zprávu Tomáš Hromádka“, „Poslat zprávu Tomáš“, „Poslat zprávu Hromádka“. Pokud je jméno rozpoznáno, telefon řekne např. „Přejete si odeslat zprávu Tomáš Hromádka mobilní?“ Stiskem tlačítka OK se otevře editor zpráv a vy můžete rovnou začít psát nebo podržením tlačítka OK spustit funkci diktování a zprávu hlasem nadiktovat. Stiskem šipky dolů zvolíte případný další nalezený kontakt a stiskem tlačítka Zpět akci zrušíte.
 • Pro rychlé nadiktování poznámky vyslovte příkaz „Vytvořit poznámku“ a poté text poznámky. Např. „Vytvořit poznámku zajít na poštu“. Poznámka se vytvoří v nové aplikaci „Poznámky“.
 • Pro otevření nastavení budíku vyslovte příkaz „Nový budík“.
 • Pro otevření editoru událostí v kalendáři vyslovte příkaz „Nová událost“.
 • Pro otevření editoru kontaktů vyslovte „Nový kontakt“.

Poznámka

Aplikace „Poznámka“ vám umožňuje vytváření, úpravu a mazání textových poznámek.

Vytvoření poznámky:
Stiskněte tlačítko „Menu“ a zvolte „Nová poznámka“. Otevře se editační pole, do kterého můžete napsat či nadiktovat vaši poznámku, kterou uložíte stiskem tlačítka OK.
Uložená poznámka se poté zobrazí na hlavní obrazovce aplikace „Poznámka“, kde si ji můžete přečíst.
Poznámky se ukládají chronologicky, ta nejnovější je vždy v seznamu nahoře.
Poznámky lze upravovat, mazat či exportovat jako textové soubory do paměti telefonu.
Vše naleznete v nabídce po stisku tlačítka OK na konkrétní poznámce.

Počasí

Tato aplikace vám velmi jednoduchou a přehlednou formou poskytuje předpověď počasí ve vaší aktuální lokalitě na pět dní.
Poznámka: Pro funkci aplikace „Počasí“ je třeba připojení k internetu prostřednictvím 3G, 4G nebo Wi-Fi.
Po spuštění aplikace se vám zobrazí stručný přehled o počasí v aktuálním dni, např. „Počasí Praha. Dnes mírné sněžení, teplota 2 stupně Celsia.“
Šipkou dolů zobrazíte tento přehled až na další čtyři dny.
Stiskem tlačítka OK zobrazíte detailní předpověď na zvolený den ráno, odpoledne, večer a v noci.

Baterka

Tato aplikace slouží jako jednoduchá svítilna, zdrojem světla je přisvětlovací dioda zadní kamery.
Po spuštění aplikace se dioda rozsvítí, po stisku tlačítka OK nebo Zpět se aplikace ukončí a dioda zhasne.

Vylepšení stávajících aplikací

Usnadnění:

 • Rychlý přístup

  Nová funkce „Rychlý přístup“ je rozšířením tzv. zrychlené volby. Nyní si na tlačítka 1 až 9 můžete kromě rychlé volby kontaktů nastavit aplikace, které se po podržení zvolené klávesy otevřou.

  Tuto volbu naleznete v aplikaci „Nastavení > Klávesnice > Rychlý přístup“.

 • Nové nastavení řezu písma (Nastavení > Displej > Řez písma)
 • Nové nastavení tučného textu (Nastavení > Displej > Tučné)
 • Nové nastavení „Vždy zobrazovat a číst hesla“ (Nastavení > Zabezpečení > Zobrazovat hesla)

  Ve výchozím stavu je tato funkce vypnutá.

 • Pokud je vypnutý odečítač, šipky nahoru a dolů slouží k posunu textu v editačním poli.
 • Začátek a konec seznamu je ohlašován zvukem.

Telefon:

 • Vylepšen zvukový výstup do sluchátka během hovoru.
 • Během hovoru se lze nyní přepínat mezi sluchátkem a hlasitým reproduktorem stiskem tlačítka „Volat“.
 • Vylepšena nastavení telefonu pro přesměrování hovorů, čekající hovor a identifikaci volajícího.
 • Opraven problém odečítače během vyzvánění. Nyní je při zvednutí hovoru odečítač umlčen.
 • Opraven problém, že občas telefon nečetl položky menu během hovoru.
 • Opraven problém, že telefon při vyzvánění nevibroval, i když byla tato funkce zapnutá.

SMS:

 • Při pokusu o odeslání prázdné zprávy se zobrazí varování.
 • Po smazání konverzace se zobrazí zpráva o jejím vymazání.
 • Přidána možnost vkládání a čtení tzv. smajlíků (emotikonů). Pro zobrazení seznamu dostupných smajlíků stiskněte v editoru zpráv dvakrát po sobě klávesu křížek. Šipkou nahoru a dolů vyberte požadovaný smajlík a vložte jej stiskem tlačítka „OK“.
 • Opraven problém s přeposíláním zpráv.

SOS / Stav nouze:

 • Název aplikace byl změněn z důvodu problémů s hlasovým příkazem pro její spuštění.
 • Opraven problém, jestliže nebylo zadáno žádné nouzové číslo.

Shrnutí

Telefon MiniVision dostal touto aktualizací celou řadu nových vylepšení, proto neváhejte a aktualizujte na nejnovější verzi softwaru ještě dnes!

Zpět