Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

Window-Eyes 8.4 - nové syntezátory, integrace Skype a opravy chyb

5. 12. 2014 | Petr Řehák

Dne 10. 12. 2013 vydala společnost GW Micro menší aktualizaci produktu Window-Eyes, která přesto přináší podporu třech nových syntezátorů řeči, lepší integraci v programu Skype a opravy chyb, nalezených ve verzi 8.3. Pro majitele verze 8 je tato aktualizace zcela zdarma!

Syntezátory

 • Window-Eyes se nyní dodává s volně šiřitelným řečovým syntezátorem eSpeak (http://espeak.sourceforge.net). 18 vestavěných variant hlasu bylo namapováno na parametr Barva. Výchozí je varianta ‚I‘, zbylé varianty se skrývají pod písmeny ‚A‘ až ‚S‘.
 • Přidána podpora pro hlasy syntezátoru Microsoft Speech Platform. Knihovny řečového modulu, jakož i samotné hlasy, lze stáhnout na http://www.gwmicro.com/voices. Jinak si můžete stáhnout vše také oficiálně od Microsoftu:

  Poznámka: syntezátor Microsoft Speech Platform lze provozovat pouze ve Windows Vista nebo novějším operačním systému.

 • Nakonec si můžete zakoupit novou generaci velmi rychlých, lidsky znějících hlasů Vocalizer Expressive. Stávající hlasy Vocalizer a jejich autorizace budou nadále k dispozici, s verzí 8.4 jsou ale standardně dodávány již hlasy Vocalizer Expressive. Podrobnější informace naleznete na webu http://www.gwmicro.com/voices.

Windows 8 a 8.1

 • Opraveno nesprávné čtení seznamu výsledků vyhledávání na Úvodní obrazovce ve Windows 8.
 • Zaměřili jsme se také na problém, kdy mohlo docházet k významnému zpomalování v Průzkumníku souborů systému Windows 8.x při povoleném UEFI.

Adobe Digital Editions

 • Opraven problém pádu aplikace Adobe Digital Editions 2.0 při současně spuštěném Window-Eyes.

Dropbox

 • Opraven problém pádu aplikace Dropbox 2.4.4 a novější při provozu s programem Window-Eyes.

Firefox

 • Opraven problém, který způsoboval pád prohlížeče Firefox 24 nebo novější verze při přechodu kurzorovými šipkami přes zavřené pole se seznamem.
 • Obejit problém, kdy Window-Eyes nemohl vyčíst obsah editačních polí, když do nich nejprve vstoupil systémový kurzor.

iTunes

 • Vyřešen problém značného zpomalení reakce Window-Eyes na obrazovce nastavení nového zařízení iOS.

Internet Explorer

 • Opraven problém padání aplikace IE Enhance, dodávané s Window-Eyes, byla-li používána s Internet Explorerem 11.
 • Opraven pád aplikace Internet Explorer 11 v obchodě iTunes.

Office

 • Opraven problém, kdy Window-Eyes nečetl možnosti v rozšířeném poli se seznamem v okně Připomenutí aplikace Outlook 2013.
 • Opraven problém v aplikaci Outlook 2010/2013, kde některé typy virtualizovaných hlášení sestávaly pouze ze slova „image“.
 • Opraven problém, kdy při otevření zprávy v aplikaci Outlook 2013 mohlo dojít k zamrznutí programu na dobu až jedné minuty.
 • Opraven problém, kdy nebylo možné uložit přílohy s příponou .eml nebo .msg při použití dialogového okna Přílohy (standardně CTRL+A) aplikace Outlook Enhance.
 • Přidána podpora pro portugalskou, brazilsko-portugalskou, japonskou a španělskou jazykovou verzi aplikace Outlook.
 • Window-Eyes nyní vyčte text dokumentu v aplikaci Word i tehdy, není-li text nebo kurzor vidět na obrazovce.
 • Opraven problém, kdy při přechodu na prázdný řádek nebo konec řádku poslal Window-Eyes rušivý znak aktivnímu řečovému syntezátoru. Zatímco některé syntezátory tento znak ignorovaly, jiné vyslovily „bell“.
 • Opraven problém, kdy při pohybu po slovech klávesami CONTROL + ŠIPKA VLEVO/VPRAVO Window-Eyes pouze pípnul, jestliže se kurzor přesunul na objekt. Nyní je vyslovena příslušná informace o objektu.

Skype

 • Zlepšena podpora poslední verze aplikace Skype pro klasickou pracovní plochu. Kromě zdokonalení odečítání ovládacích prvků bylo přidáno automatické čtení příchozích zpráv chatu. Klávesové zkratky F1 až F10 vysloví první až desátou nejnovější zprávu aktivní konverzace, klávesa F11 přečte úplný obsah konverzace a klávesa F12 vás přemisťuje mezi oblastí zadávání textu a historií konverzace.

Pro nejlepší výkon nastavte aplikaci Skype takto:

 1. V menu Zobrazit vyhledejte stiskem kurzorové šipky dolů položku „Úsporné zobrazení“ nebo „Výchozí zobrazení“. Najdete-li položku „Úsporné zobrazení“, stiskem klávesy ENTER ji aktivujte. Najdete-li položku „Výchozí zobrazení“, opusťte systém nabídek dvojím stiskem klávesy ESCAPE, jelikož Úsporné zobrazení je již aktivní.
 2. Otevřete dialogové okno Nástroje → Možnosti a proveďte následující změny:
  • V kategorii „Obecná nastavení“ se ujistěte, že je odškrtnutá volba „Při dvojkliku na kontakt zahájit hovor“.
  • V kategorii „Usnadnění přístupu“ ověřte, že je zaškrtnutá možnost „Povolit režim usnadnění přístupu“.

Poznámka: výšeuvedená nastavení stačí provést jen jednou, aplikace Skype si je bude pamatovat.

Přestože společnost GW Micro stále doporučuje program GW Connect pro nejlepší zážitek se Skype, stejně tak upozorňujeme, že součást SkypeKit od společnosti Microsoft nelze provozovat v operačním systému Windows 8.1. Používáte-li tedy tento operační systém, spíše než program GW Connect používejte pro přístup ke Skype program Window-Eyes 8.4 spolu s aplikací Skype pro klasickou pracovní plochu.

Scott Trade Elite

 • Opraven problém, který způsoboval, že při používání tohoto softwaru v systému Windows 8 nebo 8.1 mohl Window-Eyes přestat reagovat nebo spadnout.

Thunderbird

 • Vylepšena aplikace TB Enhance tak, že vám nyní umožňuje zvolit, zda se po spuštění Thunderbirdu automaticky aktivuje seznam složek.

Windows Live Mail

 • Opraven problém, kdy Window-Eyes odečítal nesprávné informace při prohlížení zpráv v okně psaní zpráv aplikace Windows Live Mail, byl-li nainstalován Internet Explorer 10 nebo novější.

Různé

 • Výrazně zkrácena doba spouštění a ukončování programu Window-Eyes.
 • Window-Eyes nyní při svém spuštění a ukončení přehrává zvuky. Tyto zvuky lze měnit v ovládacím panelu Zvuky systému Windows.
 • Vyřešen zřídka se vyskytující problém, kdy Window-Eyes mohl přestat reagovat při psaní v některých aplikacích.
 • Opraven problém, který nastával v programech obsahujících vložené okno Internet Exploreru, jehož obsah se změnil. Window-Eyes pak při pohybu šipkami v tomto okně neustále říkal jen „stahuje se stránka“.
 • Window-Eyes nyní čte sloupce zobrazení seznamu v pořadí, v jakém jsou zobrazeny na obrazovce na rozdíl od pořadí, ve kterém mohou být definovány aplikací.
 • Při použití syntezátorů RealSpeak, Vocalizer nebo Acapela nedocházelo ke zpomalení řeči při hláskování po stisku kláves Ctrl-Shift-S.
 • Byl-li Window-Eyes spuštěn v demonstračním režimu, tato skutečnost nebyla uvedena v dialogovém okně Nápověda → O programu Window-Eyes.
 • V AppGetu jsou nyní kategorie řazeny abecedně. Taktéž přibyla možnost kontaktovat autora stiskem tlačítka „Contact author“ při prohlížení podrobností aplikace.
 • Je-li aktivní Insert Key Layout, můžete nyní aktivovat dialogové okno navigace ve stránce v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox klávesovou zkratkou Ctrl-Shift-S, nefunguje-li klávesová zkratka Insert-F7.
 • Aplikace Read To Me a Voice Rotor byly aktualizovány tak, aby podporovaly syntezátory eSpeak, Microsoft Speech Platform a Vocalizer Expressive.

Braillský výstup

 • Při použití klávesových zkratek myši pro přechod doleva nahoru, doprava nahoru, doleva dolů a doprava dolů se nepřepsal braillský řádek novým textem, byl-li vypnutý režim zpráv.

Skriptování

 • Při načítání informace o sloupcích záhlaví zobrazení seznamu nyní Window-Eyes vrací sloupce v pořadí, v jakém jsou zobrazeny na obrazovce, namísto pořadí, ve kterém mohou být definovány aplikací.

Zpět