Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

SuperNova 13: revoluce v přístupu k internetu!

14. 9. 2012 | Petr Řehák

Společnost Dolphin vydala dne 11. září 2012 verzi 13 svých zvětšovacích/o­dečítacích produktů SuperNova. Dlouhé měsíce usilovného vývoje se promítly nejvíce do modulu přístupu k internetu, který byl opět od základu přepracován a poskytuje přístup i k dynamickým webovým aplikacím. Můžete tak pohodlně vyhledávat, nakupovat nebo používat sociální sítě. SuperNova nyní rovněž rozpozná a umožní pohyb po více objektech včetně nadpisů určité úrovně, ovládacích prvků a oblastí stránky ARIA, seznamů aj. Vnořené objekty Flash a Java jsou začleněny do webové stránky, jako by to byly běžné prvky stránky. Podporována je 32– i 64-bitová verze aplikace Internet Explorer až do verze 9.
SuperNova nyní ohlašuje více informací při práci v aplikacích Microsoft Office, například nápovědné texty práce s ovládacími prvky po stisku kláves LEVÝ SHIFT+NUM. 0. V aplikaci Outlook navíc zlepšuje práci se seznamem navrhovaných jmen, dialogem Upozornění, Kalendářem, zobrazováním a otevíráním příloh.
SuperNova nyní podporuje nejnovější braillské řádky od společností HumanWare a HIMS.
Poznámka: poté, co bude na trh uveden nový operační systém Windows 8, bude majitelům verze 13 zdarma poskytnuta aktualizace přinášející podporu 32– i 64-bitové edice systému Windows 8.

Přístup k internetu dle vašich potřeb

Ikony webové stránky na počítačové obrazovce SuperNova 13 přináší podporu hlasového a braillského výstupu, zvětšení a zvýraznění při procházení populárních webů v aplikaci Internet Explorer 32– i 64-bitové verze. Používejte klávesu TAB, kurzorové šipky nebo vyzkoušejte nové navigační klávesy SuperNovy a užijte si rychlejší práci s webovým obsahem.

Vyhledávač položek (otevíraný klávesami CAPSLOCK+TAB) rychle sestaví seznamy nadpisů, odkazů, ovládacích prvků, tabulek a oblastí stránek ARIA, a to i na rozsáhlých stránkách s tisíci prvků.

Potřebujete na webové stránce najít určitá slova nebo fráze? Pomůže vám funkce Vyhledat v Dolphin kurzoru spouštěná klávesou F3. Poté opakovaně tiskněte klávesy F4 nebo F2 pro vyhledání dalšího, resp. předchozího výskytu hledaného výrazu.

Surfujte déle s použitím dnes nejspolehlivější technologie odečítání webového obsahu, testované na desítkách a stovkách webových stránek. SuperNova 13 je navržena tak, aby byla stabilní po celou dlouhou dobu vaší práce.

Odkazy

Již nikdy nepřehlédněte odkaz. Při pohybu šipkami NAHORU a DOLŮ SuperNova interpretuje odkazy tak, jako by byly umístěny na samostatných řádcích.

Rychle procházejte množství odkazů. SuperNova nyní ohlašuje slovo „odkaz“ až po dočtení textu odkazu, stejně jako je tomu u ostatních ovládacích prvků.

Přemýšlíte, zda jste tu již někdy byli? SuperNova 13 při pohybu šipkami NAHORU a DOLŮ ohlašuje, které odkazy jste již navštívili.

Dáváte přednost staršímu způsobu zpracování odkazů ve verzi 12? Můžete přimět Dolphin kurzor, aby chápal odkazy jako součást textu, a to vypnutím volby „Zacházet s odkazy jako s objekty“ v ovládacím panelu SuperNovy v menu Obecné > Nastavení webových stránek.
Tip: pro přechod na další navštívený nebo nenavštívený odkaz použijte klávesu V, resp. U.
Poznámka: rychlá navigační klávesa L nyní přechází po seznamech, nikoli po odkazech.
Tip: Vyhledávač položek (CAPSLOCK+TAB) zobrazí úplný seznam všech odkazů na aktuální webové stránce. Seznam můžete setřídit podle pořadí klávesy TAB nebo abecedně.

Nadpisy

Kromě tradičního způsobu pohybu po nadpisech pomocí H a SHIFT+H nabízí SuperNova 13 možnost pohybu po nadpisech určité úrovně stiskem čísel 1 až 6 na horní řadě kláves (na české klávesnici znaky +, ě, š, č, ř, ž). Kupříkladu výsledky vyhledávání na Google jsou označeny nadpisem úrovně 3, stiskněte tedy klávesu 3 pro přechod na další výsledek vyhledávání, klávesy SHIFT+3 na předchozí výsledek vyhledávání.

Seznamy

SuperNova nyní umožňuje přecházet po seznamech tří typů: nečíslované (odrážkové), číslované a definiční. Klávesami L a SHIFT+L přejdete na další/předchozí seznam libovolného typu, klávesami I a SHIFT+I můžete následně přecházet po položkách zvoleného seznamu vpřed a zpět.

Tabulky

Uvnitř tabulek se stále můžete pohybovat po buňkách klávesami CAPSLOCK+ŠIPKY, nyní však pohyb funguje trochu odlišně. Dolphin kurzor se nyní drží stále ve stejném řádku/sloupci, nepřeskakuje prázdné buňky.

Při pohybu v tabulce je nyní ohlašován aktuální řádek/sloupec jen tehdy, má-li tabulka ohraničení a je-li zaškrtnuta volba Hlásit tabulky s okraji v ovládacím panelu SuperNovy > menu Obecné > Nastavení webových stránek.
Tip: jste-li v tabulce, stisk kláves LEVÝ SHIFT+NUM. 0 ohlásí rozměry tabulky a informaci o buňce, v níž se nacházíte.

Accessible Rich Internet Applications – ARIA

Autoři webových stránek mohou využít soubor technik označovaný jako WAI-ARIA ke zpřístupnění webových aplikací a ovládacích prvků asistenčními technologiemi, mezi něž patří i SuperNova.
SuperNova 13 automaticky rozpoznává a ohlašuje následující typy objektů ARIA (role) a jejich vlastnosti: oblasti stránky, tlačítka, zaškrtávací pole, přepínače a popisky. SuperNova používá informace předkládané technologií ARIA přednostně, což může v některých situacích vést k odlišnému ohlašování informací vzhledem ke skutečnému zobrazení na obrazovce.

Oblasti stránky ARIA

Oblasti stránky jsou nejčastěji používanou rolí technologie ARIA. Slouží k vymezení účelu běžných oblastí stránek jako je navigace, vyhledávání a hlavní obsah a můžeme se s nimi setkat na desítkách webů včetně Facebook, Google, BBC a YourDolphin.com.

Jakmile je stránka načtena do aplikace Internet Explorer, je ohlášen počet oblastí stránky. Po oblastech stránky se pohybujeme klávesami STŘEDNÍK nebo SHIFT+STŘEDNÍK (písmeno u s kroužkem na české klávesnici).

Seznam oblastí aktuální stránky je rovněž k dispozici ve funkci Vyhledávač položek (CAPSLOCK+TAB). Seznam můžete dle libosti setřídit a následně na některou oblast stránky přejít. Snímek obrazovky zobrazující kartu Oblasti ve Vyhledávači položek

Přístupové klávesy

Některé webové stránky používají tzv. přístupové klávesy, jež umožňují definovat klávesové zkratky pro přechod na určitá místa webové stránky. Uslyšíte-li hlášení „zkratka“ následované písmenem nebo číslem, znamená to, že aktivní objekt má definovanou přístupovou klávesu. Na toto místo se můžete vrátit z kterékoli části stejné stránky stiskem klávesy ALT spolu s přístupovou klávesou.

Události „při přechodu myši“ a „při kliknutí myší“

Pracujete-li na webu s myší, některé stránky spouští kód Javascript k provedení zvláštních funkcí. Účel těchto funkcí určuje sám autor webové stránky. Je-li k textu přidružena událost „při přechodu myši“ nebo „při kliknutí myší“, SuperNova vás na to upozorní. Uslyšíte-li jedno z těchto hlášení, můžete simulovat práci s myší pomocí klávesnice. Událost „při kliknutí myší“ je podobná odkazu, může však provést zvláštní akci, klikne-li se na text, například otevření konkrétní webové stránky. Simulaci kliknutí levým tlačítkem myši na pozici Dolphin kurzoru provedete stisknutím malé klávesy INSERT. Událost „při přechodu myši“ obvykle znamená, že webová stránka provede zvláštní akci, je-li ukazatel myši umístěn do blízkosti určitého textu, může dojít například k zobrazení více možností. Ukazatel myši přemístíte na pozici Dolphin kurzoru stiskem ovládací klávesy PRAVÝ CONTROL+DELETE.

Vyplňování formulářů

Vyplňování formulářů je nyní v SuperNově 13 jednodušší díky snížení počtu kláves, které je potřeba stisknout. Stiskněte klávesu TAB nebo „E“ pro přesun na další editační pole formuláře. Formulářový režim se aktivuje automaticky, takže můžete ihned začít psát. Stiskem klávesy ESCAPE se přepnete zpět do režimu Dolphin kurzoru, aniž by se změnila jeho pozice na stránce. Automatický Formulářový režim lze zapnout nebo vypnout stiskem ovládací klávesy CAPSLOCK+ENTER nebo změnou nastavení v ovládacím panelu SuperNovy > Hlas > Pokročilé volby > Automatický Formulářový režim. Je-li Automatický Formulářový režim vypnutý, musíte vždy stisknout ENTER, než začnete psát text.

Flash

Snímek obrazovky se zvýrazněným tlačítkem Play na webu YouTube Flash je technologie umožňující prezentaci audiovizuálního obsahu na webech jako YouTube nebo BBC iPlayer ve Velké Británii. Přístupnost obsahu Flash je, podobně jako u webových stránek, závislá na nástrojích a technikách použitých autorem obsahu.

Dolphin kurzor nyní umožňuje pohyb po přístupných prvcích Flash vkládaných do webových stránek mezi běžný text a ovládací prvky. Můžete tak přecházet po ovládacích prvcích objektů Flash použitím běžných navigačních kláves jako TAB, kurzorové šipky nebo rychlé navigační klávesy, např. B (přechod na další tlačítko). Úplný seznam navigačních kláves naleznete v přehledu klávesových zkratek nebo po stisku kláves CAPSLOCK+F1.

Další změny v přístupu k webovým stránkám

Změněna navigační klávesa rozbalovacích seznamů. Tyto rozbalovací seznamy jsou někdy označovány jako „combo boxy“ (pole se seznamem), proto se nyní pro přecházení mezi těmito seznamy používá C, resp. SHIFT+C.

Nově jsou podporovány citace. Citace jsou používány na některých webových stránkách k označení delší pasáže citovaného textu. Mezi citacemi se můžete nově pohybovat pomocí kláves Q a SHIFT+Q.

Následující tabulka uvádí úplný přehled rychlých navigačních kláves SuperNovy verze 13. Chcete-li přejít na předchozí prvek daného typu, přistiskněte klávesu SHIFT. Protože písmena používaná jako navigační klávesy vycházejí z počátečních písmen příslušných anglických názvů ovládacích prvků, uvádíme rovněž jejich názvy jako mnemotechnické pomůcky:

Klávesa Název prvku (česky) Název prvku (anglicky)
U s kroužkem oblasti stránky ARIA ARIA Landmarks
A odkazy Anchors
B tlačítka Buttons
C rozbalovací seznamy Combo Boxes
D jiný než aktivní prvek element Different from the one in focus
E editační oblasti Edit Areas
F skupiny polí formulářů Form Field Sets
G grafika Graphic
H nadpisy Headings
čísla 1–6 nadpisy určité úrovně Headings of a particular level
I položky seznamů Individual Items within Lists
K navštívené i nenavštívené odkazy Links either visited or unvisited
L nečíslované/čís­lované/definič­ní seznamy Bulleted, Numbered or Definition Lists
M rámce Frames
N blok osamoceného textu Block of unlinked text
P odstavce Paragraphs
Q citace Block quotes
R přepínače Radio Buttons
T tabulky Tables
U nenavštívené odkazy Unvisited Links
V navštívené odkazy Visited Links
X zaškrtávací pole Checkboxes

Poznámka: ne všechny webové stránky obsahují všechny prvky podporované SuperNovou. Pokud se na stránce žádný uvedený prvek nenachází, SuperNova pouze ohlásí jeho název a kurzor zůstane na místě.

Smysluplná oznámení hlasového výstupu

Součástí SuperNovy 13 jsou desítky nových hlášení vyslovovaných ve schématech výřečnosti Střední a Vysoká za účelem poskytnutí užitečné a ujišťující informace o aktuálním dění v aplikacích Microsoft Office.

Word

SuperNova oznamuje, když se kurzor dostane na začátek nebo konec dokumentu, když opustí odrážkový nebo číslovaný seznam, nebo je-li deaktivován režim rozšířeného výběru klávesami F8 nebo ESCAPE.

Excel

SuperNova nyní ohlašuje přepínání mezi listy (klávesy CONTROL+Pg Up/PG DOWN), začátek a konec listu (CONTROL+HOME/END), okraj tabulky (CONTROL+ŠIPKY), začátek a konec řádku (HOME/END), režim úpravy obsahu buňky (F2) a režim úpravy komentáře buňky (SHIFT+F2).

Excel a Outlook

SuperNova ohlašuje změnu stylu textu (např. pomocí kláves CTRL+U – podtržení).

Nápověda k použití běžných ovládacích prvků Windows

Ovládací klávesa SuperNovy Další informace o aktuální položce (LEVÝ SHIFT+NUM. 0) nyní ohlašuje stručnou nápovědu k ovládání aktivního ovládacího prvku Windows. Zkuste například stisknout ovládací klávesu LEVÝ SHIFT+NUM. 0 ve stromu a SuperNova ohlásí „Použijte šipky nahoru a dolů pro pohyb, šipku vlevo pro zavření a vpravo pro otevření“.

Podpora braillských řádků

Fotografie braillského řádku SuperNova 13 nově podporuje následující braillské řádky:

  • Humanware Brailliant B80
  • Humanware Brailliant BI40
  • Humanware Brailliant BI32
  • HIMS BrailleEdge 40

Windows 8

Všichni majitelé SuperNovy verze 13 obdrží bezplatnou aktualizaci SuperNovy 13.50, která plánuje přinést podporu operačního systému Windows 8 edice x86 i x64. Tato aktualizace bude k dispozici prostřednictvím funkce Aktualizace z internetu po uvedení systému Windows 8. snímek obrazovky plochy systému Windows 8


SuperNovu můžete stahovat jako vždy v sekci Ke stažení.
S novou verzí 13 se opět mírně změnily podmínky podpory starších verzí SuperNovy a upgradů. Aktuální ceny naleznete v našem ceníku.

Zpět