Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

Menší aktualizace Dolphin produktů - verze 11.53

12. 5. 2010 | Petr Řehák

Dne 29.4.2010 uvolnila společnost Dolphin třetí menší aktualizaci svých produktů SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus. Jelikož jsme vás od verze 11.50 neinformovali o novinkách v těchto nových verzích, napravíme to nyní.

Novinky ve verzi 11.53 (29.4.2010)

 • Windows Live Mail 2009.14: Produkty SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus verze 11.53 nově podporují aktuální sestavení 2009.14 programu Windows Live Mail, který je díky kombinaci jednoduchosti ovládání programu Outlook Express a rychlosti programu Windows Mail nejpopulárnějším poštovním klientem pro Windows 7. Kromě čtení, psaní a odesílání emailů nabízí verze 11.53 základní přístupnost kalendáře této aplikace.
 • Thunderbird 3: Verze 11.53 produktů SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus rovněž nově zavádějí podporu programu Thunderbird, oblíbeného volně dostupného poštovního klienta.
  Tip: používáte-li při práci pouze klávesnici, musíte si v programu Thunderbird zapnout funkci Procházení pomocí kurzoru stiskem klávesy F7. Program bude pak používat pohyblivý kurzor, ovladatelný i bez myši.
 • Outlook: Odstraněn problém se sledováním zvětšení a neustálým opakováním záhlaví v okně seznamu kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook 2007; odstraněn problém se sledováním položky zobrazení seznamu v dialogu Připojit soubor aplikace Outlook 2007; opraven pád skriptu v Outlooku 2003/XP, kdy zůstal zapnutý Dolphin kurzor a nebylo tak možné psát zprávu; opraveno nechtěné přepínání do Dolphin kurzoru v Outlooku 2003/XP při psaní emailu ve formátu HTML a změně písma přes dialogové okno; opraveno chybné sledování seznamu návrhů příjemců v Outlooku 2003/XP, byl–li použit Microsoft Word jako výchozí editor pro psaní zpráv; opraveno ohlašování konce stránky při stisku kláves CTRL+ENTER pro odeslání emailu v Outlooku 2003/XP, byl–li použit Word jako výchozí program pro psaní emailu; opraveno chybné ohlášení vodorovného odsazení namísto textu "zpráva editační oblast" při přechodu mezi polem Předmět a textem zprávy klávesou TAB v Outlooku 2003/XP, byl–li Word použit jako výchozí program pro psaní zprávy.
 • Word: Opravena chyba, kdy byla ohlášena odrážka pouze u první položky seznamu s odrážkami.
 • Firefox: Opravena chyba ohlašování napsaných znaků v poli hesla přihlašovací stránky Hotmail.
 • Další změny: Opraveno chybné chování při použití volby Ovládacího panelu Obnovit všechny detekční soubory a skripty v menu Soubor; opraveno chování volby Ovládacího panelu Obnovit aktuální detekční soubor a skript v menu Soubor, používala–li aktivní aplikace detekční soubor Default Application; opravena chyba, kdy při stisku ESCAPE v dialogu pro výběr detekčního souboru stále pokračovalo obnovení detekčních souborů; přidán kód kontrolující správnost kopírování detekčních souborů na Dolphin Pen II; nefunguje-li off-screen model, nový kód nyní umožní práci se seznamem karet, na kterém je kurzor; různé opravy chyb a vylepšení v API SuperNovy; opraveno odmítnutí oblasti konzoly v detekčním souboru Terminal Server Client Application.DTL.
 • Skriptovací engine: Rozšiřitelné skripty mohou být nyní načítány ze složky Settings, aniž by byl zapotřebí základní detekční soubor ve stejné složce; základní podpora načítání, odstranění a volání skriptu přes API; přidány LUA funkce io.writew a io.linesw pro otevírání souborů s názvy v Unicode; opraveny chyby související se sdílenou pamětí skriptovacího enginu; opraven ohlášený pád funkce GetAreaProperties; opravy chyb ve funkčnosti MSAA a Režimu učení.

Novinky ve verzi 11.52 (14.4.2010)

 • Změny v jádru produktu: Znakové objekty skriptovacího enginu nyní obsahují informace o umístění znaků; upgrade API pro možnost využití příkazu DOLAPI_COMMAND_SPEAK a dalších příkazů v budoucnu; přidána volba pro zakázání spouštění Průvodce nastavením; lepší ošetřování chyb při přístupu do sdílené paměti skriptovacího enginu; oprava chybného zobrazování více instancí dialogu pro ukončení produktu vyvolaného ovládací klávesou; opraven chybný výpočet základní linky pro text nepocházející z modelu OSM při sestavování řádku, což způsobilo ignorování tohoto textu; oprava chyby ztráty textového kurzoru při mazání v editačních oblastech nepodporujících model DOM; pád při použití arabské Acapely; Dolphin Pen nepracoval ve Windows 7 64-bit; opravena prodleva 5 až 10 sekund, která nastávala při procházení událostí kalendáře Outlooku 2003.
 • Změny v detekčních souborech a skriptech: Microsoft Office 12.lua - drobná úprava detekce rozbalovacího tlačítka, vyvolávalo se i ve Windows 7 namísto jen v XP; Microsoft Outlook 2007.dtl - odstraněna stará pravidla pro tlačítka zpráv, způsobovala chybné čtení doprovodného textu; Microsoft Outlook XP.dtl - v HTML emailech nebyly prázdné řádky ohlašovány jako prázdné, ale jako řádky s jednou mezerou; Microsoft Outlook XP.lua - přidáno další volání SendMessage doplňku Office s aktuálním měsícem, aby se zamezilo nadměrnému ohlašování; Mozilla Firefox.lua - problém se sledováním kurzoru ve Windows 7; Microsoft Outlook 2007.lua - přidána detekční funkce pro sledování kurzoru v seznamu navrhování jmen příjemců; Skype 2.dtl a Skype 2.lua - přidána detekční funkce pro vložení položek do seznamu kontaktu ve Skype 4.2; Winamp 5.lua - aktualizace funkcí časovače; Default Application_keyboardlanguage.lux - přidáno id časovače kvůli změně funkcí časovače; Internet Explorer 7.lua - přidáno id časovače kvůli změně funkcí časovače
 • Skriptovací engine: Přidána funkce System.GetTextLocations; přidáno umístění znaků do funkcí Area.Set/GetCharacter; přidána emulace starších funkcí časovače, aby fungovaly i starší skripty; System.GetScriptPrompt má nyní třetí argument, což je Unicode řetězec, který se vrátí, když není zadané hlášení dostupné.

Novinky ve verzi 11.51 (17.3.2010)

 • Microsoft Word: Zlepšeno sledování zvětšení v polích formulářů Wordu; celkové zlepšení výkonu při přecházení mezi poli formulářů Wordu; opraveno čtení výběru v tabulce Wordu; zavedena počáteční podpora pro text v barvách aktuálního motivu Windows ve Wordu 2007; opraven holandský název panelu nástrojů Formát; přidána polská hlášení.
 • Microsoft Outlook: Opraveno ohlašování vybraného textu v Outlooku 2007; opraveno chybné nastavení koncového data události v denním zobrazení kalendáře (mohlo někdy vyústit v pád); vyřešen problém, kdy v Outlooku 2003/XP nebyly někdy ohlašovány určité události; opraven problém, kdy při použití Microsoft Wordu 2003/XP jako výchozího editoru bylo pro editační oblast CC ohlášeno CC namísto Kopie, obdobný problém s editační oblastí BCC; při použití Microsoft Wordu 2003/XP jako výchozího editoru je nyní používán model Rich Edit DOM; přidána polská hlášení pro Microsoft Outlook 2007; v Outlooku 2003/XP je nyní správně ohlašován počet událostí v týdenním přehledu.
 • Skype: Nyní jsou ohlášeny zmeškané zprávy a celá historie chatu; aktualizovány Poznámky k aplikaci
 • Windows Explorer: Přidána detekční funkce pro zamezení ohlašování čísel položek v nabídce Start ve Windows Vista a Windows 7; přidána detekční funkce přidávající pravidlo kontejneru do dialogu pro výběr aktualizací, aby se při pohybu v seznamu neustále neohlašoval doprovodný text.
 • Mozilla Firefox: Odstraněn problém, kdy po stisku CTRL + SHIFT + H pro vstup do knihovny stránek byly odmítnuty objekty stromu.
 • Obecné: Opraven problém nečtení řádku textu v "Průvodci nastavením"; z dialogu Předvolby spouštění odstraněny volby související s přihlašováním v edici Dolphin Pen; upraveno pořadí položek v dialogu Předvolby spouštění za účelem vhodnějšího seskupení voleb; opraven problém, kdy rychlé navigační klávesy nefungovaly, byl–li Dolphin kurzor na prázdném řádku; odstraněn problém, kdy v Poznámkovém bloku byl po stisku F3 a následném hledání čten veškerý okolní text; opraven problém s nefunkčností spouštění po přihlášení v síťových instalacích; změněno uskupení položek a popisování ve Vyhledávači položek pro Firefox; opraven problém, kdy se zvětšení přesunulo k oknu namísto kurzoru, pokud se uživatel přesunul do jiného okna, ve kterém však není kurzor; opravena chyba přidružení detekčního souboru k aplikaci podle přesného čísla verze, pokud existoval detekční soubor s definovaným rozsahem verzí pro stejnou aplikaci; přidána litevská braillská počítačová tabulka; přidána polská hlášení ke skriptům Default Application a Internet Explorer 7/8.
 • Opravy pádů: CRASH FIX: dol_sit_24DA5 při používání Windows Live Messengeru; crash_1224_Snovadol_sit_39AD2 - nastavení Outlooku; crash_1224_SnovaSnova_22012 - po přechodu Windows 7 z režimu spánku reagoval počítač pomalu a za minutu nastal pád programu SuperNova; Firefox - možný pád při klepnutí na odkaz; crash_1224_Snova\Snova_1994A5 - crash_1224_Snova.EXE_3858_220210_4084; crash_1224_Snovadol_sit_3393D; pád ve Wordu XP při procházení formulářem.
 • Skriptování: po vložení oblasti nemuselo být možné odstranit nadřazenou oblast; přidána kontrola do funkce System.GetChildFromMSAAObject, aby se mohlo předejít možnému pádu; pokud jste uvedli typ oblasti v System.RegisterScriptKey, kontrolní procedura mohla selhat, byla–li aktuální oblast uvnitř této oblasti a nikoli oblast sama; funkce přidružené pomocí System.RegisterScriptKey nyní jako argumenty obdrží scankód a modifikátor stisknuté klávesy; rozšiřitelné skripty lze nyní opětovně načíst z editoru skriptů; odstraněn problém chybného předání parametru style funkci EventApplicationNewText; k funkci EventApplicationNewText přidán parametr area, který uvádí oblast obsahující data nového textu; přidán modifikátor MODIFIER_SHIFT pro použití v definicích kláves k signalizaci libovolné klávesy SHIFT; klávesy skriptů lze nyní zakázat v režimu systémového a Dolphin kurzoru a v interaktivním režimu; přepracovány funkce časovače, funkce System.StartTimer a System.StopTimer nyní požadují jako argument id časovače; přidán parametr flags k funkci System.RegisterScriptKey, aby se určilo, v jakém režimu je klávesa platná; přidána funkce System.GetRectangles; do souboru focus.lua přidány funkce pro manipulaci s výběrem; opraven pád při stisku CTRL+C v editoru skriptů; přidána podpora kontextového menu pro řádky System.Include.

Zpět