Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 10. 6. 2021)

Tato verze, vydaná 1. června, se soustřeďuje na čtení textu, nechybí ale ani množství obecných vylepšení…

(Po 17. 5. 2021)

Společnost Adaptech s potěšením oznamuje, že je na světě další aktualizace softwaru telefonů Kapsys…

(St 5. 5. 2021)
Představíme vám a otestujeme několik nejpoužívanějších aplikací pro platformu iOS a jejich alternativy.
 

Sociálně

Menší aktualizace Dolphin produktů - verze 11.53

12. 5. 2010 | Petr Řehák

Dne 29.4.2010 uvolnila společnost Dolphin třetí menší aktualizaci svých produktů SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus. Jelikož jsme vás od verze 11.50 neinformovali o novinkách v těchto nových verzích, napravíme to nyní.

Novinky ve verzi 11.53 (29.4.2010)

 • Windows Live Mail 2009.14: Produkty SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus verze 11.53 nově podporují aktuální sestavení 2009.14 programu Windows Live Mail, který je díky kombinaci jednoduchosti ovládání programu Outlook Express a rychlosti programu Windows Mail nejpopulárnějším poštovním klientem pro Windows 7. Kromě čtení, psaní a odesílání emailů nabízí verze 11.53 základní přístupnost kalendáře této aplikace.
 • Thunderbird 3: Verze 11.53 produktů SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus rovněž nově zavádějí podporu programu Thunderbird, oblíbeného volně dostupného poštovního klienta.
  Tip: používáte-li při práci pouze klávesnici, musíte si v programu Thunderbird zapnout funkci Procházení pomocí kurzoru stiskem klávesy F7. Program bude pak používat pohyblivý kurzor, ovladatelný i bez myši.
 • Outlook: Odstraněn problém se sledováním zvětšení a neustálým opakováním záhlaví v okně seznamu kontaktů v aplikaci Microsoft Outlook 2007; odstraněn problém se sledováním položky zobrazení seznamu v dialogu Připojit soubor aplikace Outlook 2007; opraven pád skriptu v Outlooku 2003/XP, kdy zůstal zapnutý Dolphin kurzor a nebylo tak možné psát zprávu; opraveno nechtěné přepínání do Dolphin kurzoru v Outlooku 2003/XP při psaní emailu ve formátu HTML a změně písma přes dialogové okno; opraveno chybné sledování seznamu návrhů příjemců v Outlooku 2003/XP, byl–li použit Microsoft Word jako výchozí editor pro psaní zpráv; opraveno ohlašování konce stránky při stisku kláves CTRL+ENTER pro odeslání emailu v Outlooku 2003/XP, byl–li použit Word jako výchozí program pro psaní emailu; opraveno chybné ohlášení vodorovného odsazení namísto textu "zpráva editační oblast" při přechodu mezi polem Předmět a textem zprávy klávesou TAB v Outlooku 2003/XP, byl–li Word použit jako výchozí program pro psaní zprávy.
 • Word: Opravena chyba, kdy byla ohlášena odrážka pouze u první položky seznamu s odrážkami.
 • Firefox: Opravena chyba ohlašování napsaných znaků v poli hesla přihlašovací stránky Hotmail.
 • Další změny: Opraveno chybné chování při použití volby Ovládacího panelu Obnovit všechny detekční soubory a skripty v menu Soubor; opraveno chování volby Ovládacího panelu Obnovit aktuální detekční soubor a skript v menu Soubor, používala–li aktivní aplikace detekční soubor Default Application; opravena chyba, kdy při stisku ESCAPE v dialogu pro výběr detekčního souboru stále pokračovalo obnovení detekčních souborů; přidán kód kontrolující správnost kopírování detekčních souborů na Dolphin Pen II; nefunguje-li off-screen model, nový kód nyní umožní práci se seznamem karet, na kterém je kurzor; různé opravy chyb a vylepšení v API SuperNovy; opraveno odmítnutí oblasti konzoly v detekčním souboru Terminal Server Client Application.DTL.
 • Skriptovací engine: Rozšiřitelné skripty mohou být nyní načítány ze složky Settings, aniž by byl zapotřebí základní detekční soubor ve stejné složce; základní podpora načítání, odstranění a volání skriptu přes API; přidány LUA funkce io.writew a io.linesw pro otevírání souborů s názvy v Unicode; opraveny chyby související se sdílenou pamětí skriptovacího enginu; opraven ohlášený pád funkce GetAreaProperties; opravy chyb ve funkčnosti MSAA a Režimu učení.

Novinky ve verzi 11.52 (14.4.2010)

 • Změny v jádru produktu: Znakové objekty skriptovacího enginu nyní obsahují informace o umístění znaků; upgrade API pro možnost využití příkazu DOLAPI_COMMAND_SPEAK a dalších příkazů v budoucnu; přidána volba pro zakázání spouštění Průvodce nastavením; lepší ošetřování chyb při přístupu do sdílené paměti skriptovacího enginu; oprava chybného zobrazování více instancí dialogu pro ukončení produktu vyvolaného ovládací klávesou; opraven chybný výpočet základní linky pro text nepocházející z modelu OSM při sestavování řádku, což způsobilo ignorování tohoto textu; oprava chyby ztráty textového kurzoru při mazání v editačních oblastech nepodporujících model DOM; pád při použití arabské Acapely; Dolphin Pen nepracoval ve Windows 7 64-bit; opravena prodleva 5 až 10 sekund, která nastávala při procházení událostí kalendáře Outlooku 2003.
 • Změny v detekčních souborech a skriptech: Microsoft Office 12.lua - drobná úprava detekce rozbalovacího tlačítka, vyvolávalo se i ve Windows 7 namísto jen v XP; Microsoft Outlook 2007.dtl - odstraněna stará pravidla pro tlačítka zpráv, způsobovala chybné čtení doprovodného textu; Microsoft Outlook XP.dtl - v HTML emailech nebyly prázdné řádky ohlašovány jako prázdné, ale jako řádky s jednou mezerou; Microsoft Outlook XP.lua - přidáno další volání SendMessage doplňku Office s aktuálním měsícem, aby se zamezilo nadměrnému ohlašování; Mozilla Firefox.lua - problém se sledováním kurzoru ve Windows 7; Microsoft Outlook 2007.lua - přidána detekční funkce pro sledování kurzoru v seznamu navrhování jmen příjemců; Skype 2.dtl a Skype 2.lua - přidána detekční funkce pro vložení položek do seznamu kontaktu ve Skype 4.2; Winamp 5.lua - aktualizace funkcí časovače; Default Application_keyboardlanguage.lux - přidáno id časovače kvůli změně funkcí časovače; Internet Explorer 7.lua - přidáno id časovače kvůli změně funkcí časovače
 • Skriptovací engine: Přidána funkce System.GetTextLocations; přidáno umístění znaků do funkcí Area.Set/GetCharacter; přidána emulace starších funkcí časovače, aby fungovaly i starší skripty; System.GetScriptPrompt má nyní třetí argument, což je Unicode řetězec, který se vrátí, když není zadané hlášení dostupné.

Novinky ve verzi 11.51 (17.3.2010)

 • Microsoft Word: Zlepšeno sledování zvětšení v polích formulářů Wordu; celkové zlepšení výkonu při přecházení mezi poli formulářů Wordu; opraveno čtení výběru v tabulce Wordu; zavedena počáteční podpora pro text v barvách aktuálního motivu Windows ve Wordu 2007; opraven holandský název panelu nástrojů Formát; přidána polská hlášení.
 • Microsoft Outlook: Opraveno ohlašování vybraného textu v Outlooku 2007; opraveno chybné nastavení koncového data události v denním zobrazení kalendáře (mohlo někdy vyústit v pád); vyřešen problém, kdy v Outlooku 2003/XP nebyly někdy ohlašovány určité události; opraven problém, kdy při použití Microsoft Wordu 2003/XP jako výchozího editoru bylo pro editační oblast CC ohlášeno CC namísto Kopie, obdobný problém s editační oblastí BCC; při použití Microsoft Wordu 2003/XP jako výchozího editoru je nyní používán model Rich Edit DOM; přidána polská hlášení pro Microsoft Outlook 2007; v Outlooku 2003/XP je nyní správně ohlašován počet událostí v týdenním přehledu.
 • Skype: Nyní jsou ohlášeny zmeškané zprávy a celá historie chatu; aktualizovány Poznámky k aplikaci
 • Windows Explorer: Přidána detekční funkce pro zamezení ohlašování čísel položek v nabídce Start ve Windows Vista a Windows 7; přidána detekční funkce přidávající pravidlo kontejneru do dialogu pro výběr aktualizací, aby se při pohybu v seznamu neustále neohlašoval doprovodný text.
 • Mozilla Firefox: Odstraněn problém, kdy po stisku CTRL + SHIFT + H pro vstup do knihovny stránek byly odmítnuty objekty stromu.
 • Obecné: Opraven problém nečtení řádku textu v "Průvodci nastavením"; z dialogu Předvolby spouštění odstraněny volby související s přihlašováním v edici Dolphin Pen; upraveno pořadí položek v dialogu Předvolby spouštění za účelem vhodnějšího seskupení voleb; opraven problém, kdy rychlé navigační klávesy nefungovaly, byl–li Dolphin kurzor na prázdném řádku; odstraněn problém, kdy v Poznámkovém bloku byl po stisku F3 a následném hledání čten veškerý okolní text; opraven problém s nefunkčností spouštění po přihlášení v síťových instalacích; změněno uskupení položek a popisování ve Vyhledávači položek pro Firefox; opraven problém, kdy se zvětšení přesunulo k oknu namísto kurzoru, pokud se uživatel přesunul do jiného okna, ve kterém však není kurzor; opravena chyba přidružení detekčního souboru k aplikaci podle přesného čísla verze, pokud existoval detekční soubor s definovaným rozsahem verzí pro stejnou aplikaci; přidána litevská braillská počítačová tabulka; přidána polská hlášení ke skriptům Default Application a Internet Explorer 7/8.
 • Opravy pádů: CRASH FIX: dol_sit_24DA5 při používání Windows Live Messengeru; crash_1224_Snovadol_sit_39AD2 - nastavení Outlooku; crash_1224_SnovaSnova_22012 - po přechodu Windows 7 z režimu spánku reagoval počítač pomalu a za minutu nastal pád programu SuperNova; Firefox - možný pád při klepnutí na odkaz; crash_1224_Snova\Snova_1994A5 - crash_1224_Snova.EXE_3858_220210_4084; crash_1224_Snovadol_sit_3393D; pád ve Wordu XP při procházení formulářem.
 • Skriptování: po vložení oblasti nemuselo být možné odstranit nadřazenou oblast; přidána kontrola do funkce System.GetChildFromMSAAObject, aby se mohlo předejít možnému pádu; pokud jste uvedli typ oblasti v System.RegisterScriptKey, kontrolní procedura mohla selhat, byla–li aktuální oblast uvnitř této oblasti a nikoli oblast sama; funkce přidružené pomocí System.RegisterScriptKey nyní jako argumenty obdrží scankód a modifikátor stisknuté klávesy; rozšiřitelné skripty lze nyní opětovně načíst z editoru skriptů; odstraněn problém chybného předání parametru style funkci EventApplicationNewText; k funkci EventApplicationNewText přidán parametr area, který uvádí oblast obsahující data nového textu; přidán modifikátor MODIFIER_SHIFT pro použití v definicích kláves k signalizaci libovolné klávesy SHIFT; klávesy skriptů lze nyní zakázat v režimu systémového a Dolphin kurzoru a v interaktivním režimu; přepracovány funkce časovače, funkce System.StartTimer a System.StopTimer nyní požadují jako argument id časovače; přidán parametr flags k funkci System.RegisterScriptKey, aby se určilo, v jakém režimu je klávesa platná; přidána funkce System.GetRectangles; do souboru focus.lua přidány funkce pro manipulaci s výběrem; opraven pád při stisku CTRL+C v editoru skriptů; přidána podpora kontextového menu pro řádky System.Include.

Zpět