Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

Produkty Dolphin v dlouho očekávané verzi 11.50

18. 3. 2010 | Petr Řehák

Dne 18. února 2010 zveřejnila společnost Dolphin novou verzi 11.50 svých produktů SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus. Ačkoli se jedná o významnou aktualizaci verze 11, přesto je nabízena majitelům této verze zcela zdarma! Česká lokalizace, jejímž autorem je společnost Adaptech s.r.o. a kterou pro vás připravuje Petr Řehák, bude k dispozici zanedlouho. Novinky ve zkratce: podpora operačního systému Windows 7 32- a 64-bitové edice, značné vylepšení podpory a výkonu v aplikacích Microsoft Office 2007 (Word a Outlook), podpora pro aktuální verze programů Windows Live Messenger a Skype; nová kontextová nápověda zaměřená na provádění běžných úkonů v systému a aplikacích; nová schémata ovládacích kláves; rychlejší spouštění; 4 nová schémata výřečnosti, nastavitelná rychlost hláskování a více možností ohlašování velkých písmen; podpora pro OpenGL aplikace (např. Google Earth a Windows Photo Gallery), nová schémata ukazatelů myši, nové barevné schéma Stupně šedi; podpora literárního vstupu do aplikací Windows přímo z braillského řádku HIMS Braille Sense Plus, aktualizovaná arabská a slovenská literární tabulka; a mnohem více - čtěte dále!

Podpora operačního systému Windows 7

Verze 11.50 nyní podporuje 32-bitové a 64-bitové klientské verze nejnovějšího operačního systému společnosti Microsoft pro stolní i přenosné počítače: Windows 7. Verze 11.50 tak přímo navazuje na podporu veřejné betaverze Windows 7, která se objevila ve verzi 11, od jejíhož uvedení společnost Dolphin neustále shromažďovala poznatky a připomínky uživatelů této verze operačního systému a produktu Dolphin.
Windows 7 je systém předinstalovaný na většině nových počítačů a do prodeje byl uveden v posledním čtvrtletí minulého roku. Mezi největší přednosti systému Windows 7 patří značné zlepšení výkonu, obzvláště na počítačích s vícejádrovými procesory, zrychlení startu systému, rychlejší instalace aplikací a méně obtěžující funkce Řízení uživatelských účtů. Nové Centrum akcí poskytuje přístup k funkcím údržby a zabezpečení systému Windows 7, panel Snadné spuštění byl nahrazen možností připnout aplikace na hlavní panel, funkce Seznamy odkazů umožňuje provádět nejběžnější úkony v aplikacích přímo z Hlavního panelu, pomocí klávesy Windows + Kurzorových šipek můžete přichytávat okna k okrajům obrazovky, zlepšená podpora pro disky SSD, a mnohem více! Podrobnější informace o novinkách, požadavcích na systém a možnostech upgradu na systém Windows 7 naleznete na oficiálních stránkách Windows 7.
Poznámka: Windows 7 je nástupce operačních systémů Windows Vista a Windows XP, které budou nadále podporovány zvětšovacími a odečítacími programy společnosti Dolphin. Všechny operační systémy mají svůj životní cyklus stanovený společností Microsoft. To znamená, že podpora pro starší operační systémy bude v budoucnu postupně omezena a poté ukončena. Společnost Dolphin bude i nadále podporovat tyto systémy, vývoj se však zaměří na novější verze operačních systémů a aplikací.

Podpora 64-bitového prostředí Citrix

Verze 11.50 oficiálně zavádí podporu provozu produktů SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus v 64–bitové verzi prostředí Citrix. Chcete–li používat speciální software Dolphin v prostředí Citrix, kontaktujte pracovníky společnosti Adaptech s.r.o. nebo přímo společnost Dolphin a projednejte s nimi vaše konkrétní požadavky.

Zlepšení čtení chybových dialogových oken Windows

Verze 11.50 odečítá, zvětšuje a na braillském displeji zobrazuje většinu chybových dialogů Windows. Přestane–li aplikace třetí strany reagovat, uživatelé verze 11.50 mohou pracovat s dialogem chybové zprávy a zvolit požadovanou akci.
Tip: Celé okno si můžete přečíst při použití výchozího rozložení kláves pro stolní počítač stiskem ovládací klávesy NUM. 9.
Tip: Text dialogového okna s chybovou zprávou můžete zkopírovat do schránky takto (platí pro verzi 10 a novější):

 1. Zapněte režim Dolphin kurzoru stiskem klávesy NUM. MINUS.
 2. Vyberte veškerý text v okně stiskem kláves CONTROL + A.
 3. Stiskněte klávesy CONTROL + C pro zkopírování textu do schránky.

Vylepšená podpora aplikace Microsoft Word

Verze 11.50 produktů SuperNova, Hal a LunarPlus přináší výrazné zlepšení podpory aplikace Microsoft Word. Zlepšení funkčnosti a výkonu se odrazí na vaší produktivitě a pohodlí při práci v novějších verzích aplikace Microsoft Word 2007, 2003 a 2002/XP.

 • Rychlejší a spolehlivější - architektura byla ve verzi 11.50 kompletně přepracována za účelem rychlejší odezvy a větší robustnosti v aplikacích využívajících objektového modelu dokumentu (DOM), například Microsoft Word. ´Úprava a procházení velkých a složitých dokumentů ve Wordu se speciálním softwarem Dolphin verze 11.50 je mnohem rychlejší a dokonalejší než kdy předtím.
 • Přes 20 rychlých navigačních kláves pro pohyb po dokumentu - ovládací klávesy pro rychlý přechod na další/předchozí prvky dokumentu rozličných typů, podobné klávesám pro Internet Explorer. Použití těchto kláves je možné bez nutnosti přepnutí do jakéhokoli zvláštního režimu, jen stiskněte Dolphin klávesu (běžně CAPSLOCK) spolu s některým písmenem abecedy pro přechod na další prvek příslušného typu. Přistisknutí klávesy SHIFT způsobí přechod na předchozí prvek.
  CAPSLOCK + A = záložka
  CAPSLOCK + B = tlačítko
  CAPSLOCK + C = komentář
  CAPSLOCK + D = odstavec odlišného stylu
  CAPSLOCK + E = upravitelné pole formuláře
  CAPSLOCK + F = poznámka pod čarou nebo vysvětlivka
  CAPSLOCK + G = grafika
  CAPSLOCK + H = nadpis libovolné úrovně
  CAPSLOCK + I = položka v aktuálním seznamu
  CAPSLOCK + L = odkaz
  CAPSLOCK + M = textový rámec
  CAPSLOCK + N = odstavec stylu Normální
  CAPSLOCK + O = objekt
  CAPSLOCK + P = odstavec
  CAPSLOCK + R = změna
  CAPSLOCK + S = seznam položek
  CAPSLOCK + T = tabulka
  CAPSLOCK + X = zaškrtávací políčko formuláře
  CAPSLOCK + Z = oddíl
  ALT + CONTROL + Kurzorové šipky = pohyb po buňkách tabulky
 • Inteligentní ohlašování klávesy TAB - po stisku klávesy TAB bude oznámena vodorovná pozice na řádku v uživatelem nastavených měrných jednotkách Wordu (centimetry nebo palce). Při ohlašování se zohledňuje, zda se kurzor nachází v tabulce, chráněném dokumentu nebo mimo dokument, v takovém případě bude provedena výchozí akce po stisku klávesy TAB.

Uživatelé produktu SuperNova a Hal verze 11.50 navíc získají:

 • Nové srozumitelné popisy pro více než 50 klávesových zkratek Wordu. Klávesové zkratky se zjišťují přímo z prostředí Wordu a odpovídají tedy používanému jazyku. Mezi podporované klávesy patří klávesy pro změnu stylu písma, velikosti písmen, zarovnání textu, velikosti písma, stylu nadpisů, odsazení textu, kurzívy, řádkování, režim přepisování, přeškrtnuté písmo, horní/dolní index, přepínání Pásu karet, podtržení a rozložení. Seznam klávesových zkratek Wordu pro váš jazyk získáte na webových stránkách aplikace Microsoft Word.
 • Zlepšená podpora funkce Kontroly pravopisu - při otevření dialogu Kontroly pravopisu nebo při přechodu na další chybu odečítací program ohlásí: kontext chyby, doprovodný text v okně Kontroly pravopisu, text samotného chybného slova (přečtený a vyhláskovaný), první návrh ze seznamu návrhu (přečtený a vyhláskovaný). Kontextem se rozumí řádek od začátku až po chybné slovo včetně. Jde-li o první slovo na řádku, je přečten předchozí řádek, je–li přítomen.

Vylepšená podpora aplikace Microsoft Outlook

Zlepšení výkonu

 • Při psaní nové zprávy se kurzor octne v poli "Komu" mnohem rychleji.
 • Při psaní a úpravě emailu v aplikaci Outlook 2007 je Dolphin software mnohem rychlejší a spolehlivější díky vylepšení podpory DOM popsanému výše.
 • Díky vylepšené podpoře DOM zlepšeno i čtení HTML emailů v Outlooku verze 2003 a starší.
 • Opravy chyb, díky nimž se rychleji otevírají přílohy.
 • Zlepšení podpory kalendáře.
 • Automatický hlasový výstup během odesílání a přijímání pošty - verze 11.50 nyní automaticky oznamuje stav odesílání a přijímání pošty zobrazení na stavovém řádku Outlooku. To rovněž zahrnuje upozornění typu "nelze se připojit k serveru Exchange" apod.
  Tip: Stavový řádek si můžete kdykoli přečíst stiskem klávesy NUM. 2 při použití rozložení ovládacích kláves pro stolní počítač.

Vylepšená podpora aplikace Microsoft Excel

Hal a SuperNova 11.50 disponují flexibilními funkcemi, které určují, kdy a jak budou čtena záhlaví sloupců a řádků v sešitech Excelu. Můžete změnit způsob detekce záhlaví a nastavit rozsah hledání mimo viditelné buňky. Mezi podporované metody určování záhlaví patří: tučný text, první textová buňka v řádku/sloupci, odlišná barva pozadí buňky, odlišný vzorek buňky, podtržený text, text kurzívou, text jiné velikosti, jinak zbarvený text.
Tip: K těmto nastavením se dostanete stiskem kláves CAPSLOCK + X pro vyvolání dialogu konfigurace skriptu v Excelu 2003 a 2007.
Tip: Oznamování záhlaví můžete kdykoli zapnout nebo vypnout stiskem kláves LEVÝ CONTROL + CAPSLOCK + H.

Vylepšení podpory pro aplikaci Internet Explorer

Podpora Internet Exploreru 8 je v odečítacích a zvětšovacích produktech Dolphin značná, ve verzi 11.50 navíc přibyla následující vylepšení:

 • Ohlašování průběhu načítání stránky - SuperNova a Hal ohlašují průběh načítání stránky v procentech, jak se stránka stahuje z webového serveru.
 • Ohlašování průběhu stahování - průběh stahování bude ohlašován automaticky při stahování souboru z webové stránky.
  Tip: V dialogu Hlas > Ohlašování textových stylů můžete nastavit, jakým způsobem mají být čtena čísla, zda po číslicích, po dvojicích nebo slovně.

Vylepšení podpory aplikace Windows Live Messenger

Verze 11.50 odstraňuje problémy, kvůli nimž nebylo možné spolehlivě přečíst okno konverzace ve Windows Live Messengeru 2009, a rovněž zlepšuje výkon v této aplikaci.

 • Windows Live Messenger 2009 je plně podporován produkty SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus v operačních systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7.
 • Detekční soubor a soubor skriptu pro Windows Live Messenger byly přepsány tak, aby postihly problém při zadávání textu do vstupního pole v okně konverzace.

Vylepšená podpora aplikace Microsoft PowerPoint

Verze 11.50 nyní přečte výchozí text uvnitř zástupných symbolů v aplikaci Microsoft PowerPoint 2007. Při pohybu mezi novými zástupnými symboly bude nyní čten text jako "klepnutím vložíte nadpis".

Vylepšená podpora aplikace Skype

Verze 11.50 produktů Dolphin nyní zavádí podporu aplikace Skype 4. Seznam kontaktů a okno konverzace jsou samozřejmě čteny. Informace o stavu je nyní čtena automaticky. Tip: Poslední zprávu konverzace si nyní přečtete stiskem kláves CAPSLOCK + L.

Získání nápovědy se systémem nápovědy CAPSLOCK + F1

Nápovědu můžete nyní získat přímo z vaší aplikace stiskem kláves CAPSLOCK + F1. Po stisku této ovládací klávesy se otevře menu nabízející různé zdroje nápovědy. Položku vyberete Šipkami nebo myší, otevřete klepnutím LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI nebo klávesou ENTER. Mezi tématy nápovědy a vaší aplikací se můžete přepínat jednoduše klávesami ALT + TAB. Téma nápovědy zavřete klávesami ALT + F4.
Menu nápovědy CAPSLOCK + F1 ve verzi 11.50 sestává z následujících položek:

 • Nápověda k aplikaci, např. "Nápověda k programu Windows Explorer". Poskytuje uživatelům Dolphin softwaru nápovědu k právě běžící aplikaci Windows.
 • Nápověda od společnosti Dolphin je k dispozici pro mnoho známých aplikací včetně aplikací sady Microsoft Office. Nápověda k dalším aplikacím bude přibývat a bude doručována prostřednictvím funkce Aktualizace z Internetu.
 • Ovládací klávesy produktu Dolphin - v tomto podmenu můžete procházet seznamem nejpoužívanějších ovládacích kláves.
 • Hledat pomoc a podporu na webových stránkách Dolphin - otevře sekci Support (Podpora) na webových stránkách www.YourDolphin.com ve výchozím webovém prohlížeči.
 • Úvod do Windows - popisuje základní koncepci systému Windows pro začátečníky.
 • Příručka produktu Dolphin - otevře úplnou příručku programu SuperNova, Hal, Lunar nebo LunarPlus.
 • Mé poznámky - spustí Poznámkový blok, ve kterém můžete psát a číst své vlastní poznámky pro aktuální aplikaci.

Úkolově zaměřená nápověda pro specifické aplikace

S verzí 11.50 přichází i nová, úkolově zaměřená nápověda, popisující provádění běžných činností ve známých aplikacích s odečítacími a zvětšovacími programy Dolphin. Mezi popisované aplikace patří:

 • Microsoft Internet Explorer 7 a 8
 • Microsoft Word 2007
 • Microsoft Outlook 2007
 • Microsoft Excel 2007
 • Microsoft PowerPoint 2007
 • Microsoft Word 2003/XP (nyní pouze v angličtině)
 • Microsoft Outlook 2003/XP (nyní pouze v angličtině)
 • Microsoft Excel 2003/XP (nyní pouze v angličtině)

Hlasový výstup

Nová schémata výřečnosti

Ke čtyřem stávajícím schématům výřečnosti přibyla v produktech Hal a SuperNova 11.50 čtyři nová schémata výřečnosti, jejichž cílem je naplnit potřeby většiny uživatelů:

 • "Minimální" výřečnost je vhodná pro uživatele používající jiných hlavních metod zpřístupnění, např. zvětšení nebo braillský výstup. Vysloven je pouze text viditelný na obrazovce, tedy text dokumentu nebo popisky ovládacích prvků. Toto schéma je vhodné, potřebujete–li hlasovou podporu, např. pro kontrolu pravopisu nebo gramatiky. Minimální výřečnost není vhodná pro samostatné použití hlasového výstupu, jelikož nejsou ohlašovány typy ovládacích prvků ani jejich stavy. Minimální výřečnost může být vhodná pro lidi, kteří si na hlasový výstup zvykají. Menší výřečnost hlasového výstupu se může hodit i lidem, kteří začínají používat hlasový výstup místo zvětšení obrazu. Minimální schéma výřečnosti v produktech SuperNova a Hal je velmi podobné hlasové odezvě programu LunarPlus.
 • Schéma výřečnosti "Nízká" je vhodné pro zkušené uživatele. Kromě textu samotného ohlašuje toto schéma i typ ovládacího prvku, například tlačítko nebo seznam. Toto schéma rovněž ohlašuje stav zaškrtnutí zaškrtávacích políček nebo výběr přepínačů, pozici jezdců a indikátorů průběhu a zda jsou ovládací prvky zakázané. Schéma rovněž ohlašuje souřadnice v tabulkách.
 • "Střední" výřečnost je vhodné pro mnoho uživatelů odečítače obrazovky. Mimo informace ohlašované schématem "Nízká" je rovněž ohlašováno pořadové číslo položky v zobrazeních seznamu nebo nabídkách, například "1 z 6". Toto schéma rovněž ohlašuje zkratkovou klávesu, jíž je možné aktivovat ovládací prvek a také informaci, zda byl odkaz navštíven či nikoli.
 • Schéma výřečnosti "Vysoká" přidává navíc nápovědu, která vám říká, jak pracovat s ovládacími prvky. Pokud například v dialogu narazíte na zaškrtávací políčko, odečítací program ohlásí "přepněte mezerníkem".
Tip: Schéma výřečnosti použité programy SuperNova a Hal můžete zvolit z menu Hlas > Úroveň výřečnosti. Mezi schématy výřečnosti se můžete rovněž přepínat ovládací klávesou CAPSLOCK + ROVNÁ SE při použití rozložení kláves pro stolní počítač.
Tip: Programy SuperNova a Hal nabízejí propracovaná nastavení výřečnosti pro více než 60 ovládacích prvků. Můžete upravovat stávající schémata, jakož i vytvářet schémata nová, a to v dialogu Hlas > Pokročilé volby... > Výřečnost.

Nové nastavení rychlosti hláskování

Verze 11.50 umožňuje nastavit rychlost hláskování textu nezávisle na rychlosti běžného hlasového výstupu. Pomalejší hláskování se může hodit pro vyhláskování neznámého či chybně napsaného slova. Rychlost hláskování můžete měnit v programech SuperNova, Hal a LunarPlus tak, že otevřete menu Hlas, dále dialog Předvolby hlasového výstupu, klávesou TAB přejdete na ovládací prvek Rychlost hláskování a následně Šipkami nahoru a dolů nebo klávesami PAGE UP a PAGE DOWN změníte hodnotu. Stiskem klávesy ENTER uložíte změny a zavřete dialog Předvolby hlasového výstupu. Výchozí rychlost hláskování je cca 75% běžné rychlosti hlasového výstupu. Může to však být libovolná hodnota podporovaná vaším hlasovým syntetizérem. Společnost Dolphin doporučuje nastavovat nižší hodnoty, než je běžná rychlost hlasového výstupu.
Tip: Aktuální slovo vyhláskujete dvojím stiskem klávesy NUM. 5 při použití rozložení kláves pro stolní počítač.

Nové možnosti ohlašování velkých písmen

Nové možnosti indikace velkých písmen mohou přispět k lepší produktivitě při úpravě nebo kontrole dokumentů. V menu Hlas > Předvolby hlasového výstupu se nachází nové nastavení Ohlašovat velká písmena zvýšením výšky hlasu. Je-li toto zapnuto, velké písmeno je znázorněno zvýšením hlasu při hláskování napsaných znaků, při pohybu po znacích Šipkami nebo při použití ovládací klávesy pro hláskování slova, řádku atd. Tato volba je standardně zapnutá.
Poznámka: Tuto možnost lze použít jen se syntetizéry, které podporují změnu výšky hlasu, např. Eloquence nebo Orpheus. Syntetizéry RealSpeak nebo další přirozeně znějící syntézy tuto možnost většinou nepodporují.
Další nastavení, Ohlašovat velká písmena při čtení řádků, se nachází v menu Hlas > Obecné volby ohlašování a určuje, zda mají být velká písmena ohlašována při pohybu klávesami ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ. Standardně je toto nastavení vypnuto.
Tip: SuperNova a Hal umožňují nezávislé nastavení indikace velkých písmen pro editační oblasti, nápisy, menu, plynulé čtení a Dolphin kurzor. Tato nastavení se nacházejí v dialogu Hlas > Ohlašování textových stylů.

Změna slovní odezvy při psaní

Ve verzi 11.50 došlo k drobné úpravě slovní odezvy při psaní. V předchozích verzích se stávalo, když byla zapnutá slovní odezva při psaní a vy jste uprostřed slova stiskli BACKSPACE za účelem opravení chyby, že po dopsání slova a stisku MEZERNÍKU byla přečtena jen část slova. Nyní je přečteno celé slovo bez ohledu na to, zda jste při jeho psaní použili BACKSPACE či nikoli.

Zvětšení

Zvětšení v aplikacích OpenGL & DirectDraw/Direct 3D

Zvětšení programů SuperNova, Lunar a LunarPlus je nyní použitelné i ve většině aplikacích, které využívají rozšířených schopností grafických karet. Aplikace jako Google Earth nebo Microsoft Photo Gallery obcházejí standardní řetěz grafických ovladačů, takže zvětšovací programy nejsou schopny zachytávat obraz. Verze 11.50 programů SuperNova, Lunar a LunarPlus umí nyní zvětšovat aplikace využívající OpenGL a DirectDraw/Direct 3D, což mohou být hry, přehrávané video nebo grafický software. Podpora pro tyto aplikace je již zapnutá, nemusíte tedy měnit žádná nastavení, abyste ji mohli využívat.

Nová schémata ukazatelů myši

Nově byla přidána možnost snadné a rychlé volby sady ukazatelů a kurzorů myši. Chcete-li například používat velký červený ukazatel, jednoduše zvolíte schéma, čímž se náležitě změní všechny přidružené ukazatele myši, například ukazatel práce na pozadí nebo zaneprázdněnosti. Můžete si vybrat jedno ze schémat Velké červené, Velké žluté nebo Velké bílé, nebo si můžete vytvořit vlastní schéma výběrem z velkého množství ukazatelů různých barev a velikostí.
Tip: Schéma ukazatelů myši můžete změnit v dialogu Ukazatele myši v menu Vizuální Ovládacího panelu.

Nové barevné schéma Stupně šedi

Do obsáhlého seznamu barevných schémat nyní přibylo další barevné schéma Stupně šedi. Z obrazu zmizí všechny barvy, takže budete mít dojem, že se díváte na "černobílou" televizi. I nadále můžete však vytvářet vlastní barevná schémata s využitím záměny barev, inverze, jasu a kontrastu. Tuto volbu naleznete v menu Vizuální, podmenu Barevná schémata.

Ovládací klávesy

Tip: Rozložení ovládacích kláves používané produktem Dolphin změníte takto: otevřete Ovládací panel stiskem kláves LEVÝ CONTROL + MEZERNÍK, stiskněte O pro otevření menu "Obecné" a poté stiskněte K pro otevření dialogu "Klávesnice a ovládací klávesy", kde můžete zvolit typ, jazyk a rozložení klávesnice. Stiskněte tlačítko OK a změny budou uloženy.

Nové rozložení pro přenosné počítače

Ke stávajícím rozložením ovládacích kláves, která budou i nadále podporována, přibylo ve verzi 11.50 nové univerzální rozložení ovládacích kláves pro přenosné počítače. Zmiňme alespoň některé přednosti univerzálního rozložení:

 • Vhodné pro přenosné i stolní počítače.
 • Minimalizuje možnost vzniku konfliktu s klávesami systému a aplikací Windows.
 • Používá mnoho obecně známých a užívaných klávesových zkratek, takže uživatelé zvětšovacích a odečítacích programů jiných výrobců si toto univerzální rozložení brzy osvojí.

Jak si univerzální rozložení osvojit:

 • CAPSLOCK + klávesy pro pohyb (kurzorové šipky, HOME/END, PAGE UP/PAGE DOWN): základní klávesy pro čtení textu pod kurzorem, např. aktuální znak, slovo, řádek, dokument, text po kurzor a od kurzoru, Kde jsem a stavový řádek.
 • SHIFT + CAPSLOCK + klávesy pro pohyb: další funkce pro čtení textu, např. výběr, sloupce a řádky tabulky, buňky před a za aktuální buňkou, záhlaví.
 • CAPSLOCK + horní číselná řada: přepínání různých režimů čtení a nastavení odečítače, např. klávesová nápověda, odezva při psaní nebo propuštění kláves.
 • CAPSLOCK + funkční klávesy: provádění funkcí specifických pro odečítací program, např. nápověda, čas a datum, stav baterie.
 • PRAVÝ CONTROL + Šipky: plynulý posun zvětšené oblasti po obrazovce.
 • LEVÝ ALT + LEVÝ SHIFT + písmena: změna vizuálních nastavení, např. úprava zvětšené oblasti, zapnutí/vypnutí barevného schématu, Předčítací okno, úprava Fixních oblastí, způsob zvětšení, zvýraznění kurzoru nebo Řádkové prohlížení.

Tip: Účel ovládací klávesy můžete jednoduše zjistit ještě před jejím použitím pomocí funkce Klávesová nápověda. Při použití univerzálního rozložení ovládací kláves se do Klávesové nápovědy dostanete klávesami CAPSLOCK + 1.
Tip: Jako Dolphin klávesu můžete používat jinou klávesu než CAPSLOCK. Změnu provedete v ovládacím panelu, Obecné > Klávesnice a ovládací klávesy > Ovládací klávesy > Dolphin klávesa.

Aktualizace rozložení kláves emulace konkurenčních produktů

Přechod na Dolphin software může být pro vás snazší, budete–li používat známé rozložení ovládacích kláves. Rozložení ovládacích kláves emulující ovládání konkurenčních produktů byla podstatně rozšířena na základě připomínek uživatelů. Byla aktualizována rozložení kláves produktu JAWS pro stolní i přenosný počítač. Byla přidána nová rozložení kláves programu Window–Eyes pro stolní i přenosné počítače. Přidáno bylo rovněž rozložení ovládacích kláves pro Zoomtext.

Nový Stručný přehled ovládacích kláves

S verzí 11.50 byl rovněž aktualizován i Stručný přehled ovládacích kláves. Tento dokument uvádí nejznámější ovládací klávesy pro stolní a přenosný počítač, vhodná příručka pro začátečníky. Stručný přehled ovládacích kláves lze stáhnout v sekci Downloads na webu Dolphin, nebo je k dispozici zdarma (na vyžádání) v několika formátech: běžný tisk, zvětšený tisk, braillský tisk, DAISY a prostý text.

Braillský výstup

Nové braillské překladové tabulky

 • Nové tabulky počítačového braillova písma pro arabštinu a slovenštinu, celkem 24 tabulek.
 • Nové tabulky literárního písma pro arabský a český plnopis, aktualizována německá a švédská tabulka, celkem 30 tabulek.
Poznámka: arabský braillský výstup je plně podporován pouze v arabské verzi produktů SuperNova a Hal. Tip: Braillskou tabulku pro počítačové a literární písmo můžete zvolit v Ovládacím panelu. Přejděte do menu Braillské > Obecné předvolby a vyberte si z mnoha vstupních i výstupních braillských tabulek.

Braillský vstup nově z řádku HIMS Braille Sense Plus

V programech SuperNova a Hal 11.50 nyní můžete používat vstupní tlačítka braillského řádku HIMS Braille Sense Plus pro zápis textu přímo do aplikací Windows. Podporován je vstup v počítačovém i literárním písmu. Píšete–li zkratkopisem, zkratky jsou překládány a do aplikací je vkládán běžný text, jakoby jste psali na běžné klávesnici.

Obecná vylepšení produktů

Rychlejší spouštění

Lepší správa hlasových syntetizérů přispívá k tomu, že produkty Dolphin se nyní spouštějí mnohem rychleji. Používáte–li jen jeden syntetizér, ten bude jediný, který bude při spuštění načten, čímž se významně zkrátí doba nutná pro spuštění programu na většině systémů. Používáte–li více syntetizérů, mohou se načítat rovněž při spouštění programu. Standardně se načítá pouze naposledy použitý syntetizér. Chcete–li, aby se načítaly všechny syntetizéry, můžete tuto funkci povolit v ovládacím panelu v menu Obecné > Předvolby spouštění. Tento způsob spouštění je optimalizován pro Windows Vista a Windows 7, avšak i uživatelé Windows XP mohou pozorovat zrychlení.

Aktualizace Dolphin Penu

Majitelé Dolphin Penu II nyní mohou aktualizovat svůj produkt a využít tak nejnovějších pokroků v jejich softwaru. Časté menší aktualizace zdarma přinášejí drobná vylepšení a opravy chyb a uživatelé produktu Dolphin Pen II, produktu s vyspělou technologií USB hardwaru umožňující ochranu dat proti poškození, mohou těchto aktualizací využít.

Skriptování

Řešení skriptování Dolphin, založené na obecně známém jazyce LUA, je i díky verzi 11.50 o něco vyspělejší.

 • Nové systémové funkce a funkce pro práci se stromem detekovaných oblastí.
 • Nové parametry odrážející novinky ve způsobu ohlašování, např. pro rychlost hláskování.
 • Aktualizované funkce, některé funkce pro práci se stromem detekovaných oblastí vracejí dodatečné informace.

Poznámky k aktualizacím a lokalizaci

 • Vlastníte-li verzi 11 produktů SuperNova, Hal, Lunar nebo LunarPlus, aktualizaci na verzi 11.50 můžete provést prostřednictvím funkce Aktualizace z Internetu dostupné v menu Nápověda. Aktualizaci však proveďte až poté, co vás budeme informovat o dostupnosti české verze těchto produktů. V době psaní tohoto článku je česká verze produktů Dolphin v procesu přípravy k uvolnění.
 • Správci sítí by měli aktualizovat produkty SuperNova, Hal, Lunar a LunarPlus s použitím demoverze, kterou si budou moci zanedlouho stáhnout od nás v sekci Ke stažení. Není třeba zadávat žádný kód pro odblokování nebo licenční kód.
 • Vlastníci SMA (Software Maintenance Agreement) obdrží CD s aktualizovanou verzí zdarma.
 • Uživatelé produktu Dolphin Pen II si budou moci stáhnout aktualizační balíček na verzi 11.50 ze sekce Updates and patches na stránkách Dolphin.
 • Uživatelé, jejichž verze 11 je instalována na původním hardwaru Dolphin Pen I, mohou požádat společnost Adaptech s.r.o. nebo přímo společnost Dolphin o nový Dolphin Pen II, který obdrží zdarma.

Zpět