Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

Dolphin produkty ve verzi 11.01 A Dolphin Pen II

20. 5. 2009 | Petr Řehák

Společnost Dolphin uvedla minulý týden na trh nové verze svých zvětšovacích a odečítacích programů Supernova, Hal, Lunar a LunarPlus, ve stejném čase se však dočkalo inovace i hardwarové provedení těchto produktů v edici Dolphin Pen směrem k vyšší bezpečnosti. Na českou lokalizaci těchto produktů si dle vyjádření společnosti Dolphin počkáme do léta, už nyní však víme, co nového tato verze produktů Dolphin přináší.

Podpora 64–bitových vydání systému Windows

Produkty Dolphin verze 11 zavádějí podporu 64–bitových vydání operačního systému Windows Vista. Součástí této podpory bohužel zatím není podpora hlasového a braillského výstupu na přihlašovací obrazovce. Uživatelé braillských řádků by navíc měli kontaktovat výrobce braillského řádku a ujistit se, že je k dispozici ovladač daného braillského řádku pro 64–bitovou verzi operačního systému.

Podpora operačního systému Windows 7

Verze 11 nyní rovněž podporuje testovací verzi nadcházejícího operačního systému Windows 7, která byla rovněž uvolněna k veřejnému použití za účelem testování. I vy můžete pomoci přispět svými náměty na vylepšení a postřehy z testování této verze systému Windows zasláním e–mailu s předmětem "Windows 7" na e-mailovou adresu support@dolphinuk.co.uk společnosti Dolphin nebo na naši adresu info@adaptech.cz.

Instalace pro všechny uživatele

Je–li jeden osobní počítač používán více uživateli, kteří zde mají vytvořeny své uživatelské profily, produkty Dolphin verze 11 se nyní nainstalují pro použití všemi uživateli tohoto počítače, přičemž osobní nastavení se ukládají stále do jejich osobních profilů.

Podpora aplikace Internet Explorer 8

Ačkoli základní podpora aplikace Internet Explorer 8 je již zajištěna ve verzi 10 produktů Dolphin, tato nová verze rozšiřuje podporu tohoto prohlížeče o další oblasti, jako jsou akcelerátory, procházení se službou InPrivate, oblasti Web Slice a tlačítko Kompatibilní zobrazení. Poznámka: Abyste mohli naplno využít možností akcelerátorů, musíte daný text vybrat s použitím myši nebo zvýraznit pomocí kláves Pravý Ctrl + Home, resp. Pravý Ctrl + End.

Podpora veřejné betaverze produktu ITunes v8

Verze 11 přináší podporu veřejné betaverze programu ITunes v8 Poznámka: samotná lišta menu programu není ozvučena, samotná menu však už ano, přičemž dané menu můžete vyvolat stiskem klávesy Alt + úvodní písmeno položky.

Podpora programu Skype v4

Verze 11 obsahuje aktualizovaný detekční soubor pro podporu programu Skype v4.

Klávesová zkratka pro seznam otevřených panelů v aplikaci Mozilla Firefox

Protože Firefox sám o sobě neobsahuje klávesovou zkratku pro přechod na seznam otevřených panelů, verze 11 přidává pro tento účel ovládací klávesu Capslock+Q, která přesune kurzor zvětšovacího/odečítacího programu na tento prvek.

Vylepšené ohlašování stavového řádku v aplikacích Word XP a Word 2003

Verze 11 detekuje a plně ohlašuje stav indikátorů režimu přepisování, sledování změn, rozšířený výběr a záznam makra, které jsou součástí stavového řádku těchto aplikací.

Nový systém kontextové nápovědy pro aplikace dostupný odkudkoli

Verze 11 zavádí zcela nový systém kontextové nápovědy, která je dostupná odkudkoli stiskem kláves Capslock+F1. Kontextová nápověda zobrazuje informace o aplikaci, klávesových zkratkách aplikace a použití aplikace s produkty Dolphin. Nápověda bude postupně rozšiřována o nové aplikace a nový obsah.

Ohlašování změny jazyku klávesnice

Uživatelé, kteří mají nainstalovanou podporu pro více jazyků klávesnice, nyní ocení, že při stisku kombinace kláves Alt+Shift bude ohlášen nově používaný jazyk klávesnice. K dispozici máte rovněž klávesovou zkratku Alt+Ctrl+K pro přečtení aktuálně používaného jazyku klávesnice.

Nový vzhled ovládacího panelu

Verze 11 obsahuje přepracovaný ovládací panel. Slabozrací uživatelé nyní podle ikony okamžitě poznají, k čemu daná funkce slouží. Ikony přitom zůstávají vyhlazené a jasné při kterékoli úrovni zvětšení. Každé tlačítko je navíc vybaveno čitelným textovým popiskem. Rozbalovací nabídky přidružené k tlačítkům vám umožní snadno nastavit nejdůležitější volby za běhu programu. Uživatelé odečítacích programů jistě ocení, že ovládací panel verze 11 jim umožní snadno nalézt funkci, kterou hledají. Nabídky byly přeuspořádány logicky pro snazší nalezení často používaných funkcí a rovněž podle zvyklostí uspořádání položek nabídek ve většině aplikací Windows. Některé příklady změn ovládacího panelu:

 • Detekční a konfigurační soubory a skripty jsou nyní spravovány přes menu Soubor. To zahrnuje vytváření nových konfiguračních a detekčních souborů a skriptů. Nové menu Soubor nyní zahrnuje rovněž všechny funkce importu a exportu, obnovení výchozích nastavení a dialog pro výběr složky pro ukládání nastavení.
 • Přepnutí na jiný syntetizér nebo braillský řádek se nyní provádí z příslušného menu Hlas nebo Braillské.
 • Nastavení klávesnice a ovládacích kláves včetně alternativních rozložení ovládacích kláves je nyní sdruženo do jediného dialogu Klávesnice a ovládací klávesy dostupného z menu Obecné.
 • Pokročilá nastavení měněná zřídka jsou seskupena do dialogu Pokročilé s více kartami na konci každého menu Vizuální, Hlas, Braillské a Obecné.

Srozumitelnější, méně technický jazyk

Při použití netechnického jazyka ve verzi 11 je nyní snazší určit význam každé funkce ze samotného jména funkce. Tato nová terminologie přesně popisuje funkce tak, aby toto pojmenování bylo přínosné a pochopitelné pro všechny uživatele. Kde je to smysluplné, verze 11 začíná každý termín jedinečným slovem, aby bylo možné jej snadno odlišit od dalších položek stejného menu. To je obzvlášť důležité v situacích, kdy celý termín nemusí být viditelný při použití zvětšení nebo braillského výstupu. Společnost Dolphin se proto rozhodla adoptovat standardní terminologii. Příklady změn terminologie:

 • Dolphin kurzor je nové jméno pro virtuální kurzor. Dolphin kurzor nahrazuje automatický virtuální kurzor, virtuální kurzor oblasti a systémový kurzor. Pokud se tedy například zapne virtuální kurzor, ať už klávesovou zkratkou nebo automaticky, bude ohlášeno "Dolphin kurzor zapnut". Je-li Dolphin kurzor omezen na část okna aktivní aplikace, bude ohlášeno "Dolphin kurzor omezen". Je-li Dolphin kurzor vypnut, bude ohlášeno "Dolphin kurzor vypnut".
 • Formulářový režim je nové jméno pro automatický interaktivní režim. Je-li formulářový režim zapnut automaticky, např. při přechodu klávesou Tab na ovládací prvek, ohlásí se "Automatický formulářový režim".

Tlačítko pro spuštění řádkového prohlížení

Uživatelé verze 11, kteří používají myš, mohou nyní klepnutím na tlačítko spustit funkci řádkového prohlížení pro aktivní aplikaci. Tato funkce je zvláště vhodná pro snížení námahy očí. Nastavení režimu řádkového prohlížení provedete po klepnutí na ovládací prvek umístěný vedle tlačítka. Další nastavení zvětšení, barev a umístění řádku naleznete v dialogu Pokročilé v menu Vizuální. Tip: řádkové prohlížení od začátku dokumentu můžete rovněž spustit použitím šikovné ovládací klávesy Levý Ctrl+Num. 2.

Tlačítko pro spuštění Předčítacího okna

Uživatelé zvětšovacích programů mohou nyní spustit funkci Předčítací okno klepnutím na tlačítko. Předčítací okno je vaše speciální prostředí pro čtení dokumentů s optimálním nastavením typu a velikosti písma, barev popředí a pozadí a dalších parametrů. Předčítací okno čte dokumenty, webové stránky a další oblasti obsahující text, přičemž text se zalamuje přirozeně podle šířky obrazovky. Předčítací okno je rovněž vhodné pro případ, kdy vám nevyhovují barvy nebo styly písma použité v dokumentu. Tip: Předčítací okno můžete rovněž spustit šikovnou ovládací klávesou Capslock+Num. Plus.

Vylepšený seznam seznamů objektů

Stisk klávesy Enter na libovolné položce karty Souhrn dialogu Seznam seznamů objektů (Capslock+Tab) vás automaticky přemístí na příslušný seznam odkazů, nadpisů, rámců, tabulek atd.

4 nová schémata braillské výřečnosti

Nová výchozí schémata braillské výřečnosti ve verzi 11 jsou navržena tak, aby splnila potřeby různých skupin čtenářů braillova písma.

 • Minimální - doplňkový braillský výstup pro uživatele používající primárně jiné metody zpřístupnění aplikací. Zobrazen je pouze text, ideální pro kontrolu pravopisu. Minimální schéma není vhodné pro práci v aplikacích s použitím pouze braillského výstupu, protože není zobrazen typ ani stav ovládacích prvků. Minimální schéma je vhodné pro uživatele, kteří začínají se čtením braillova písma, na obrazovce totiž nejsou zobrazeny žádné zbytečné informace.
 • Nízká - zobrazuje text a běžné stavy ovládacích prvků, např. zaškrtnutí zaškrtávacích políček nebo výběr přepínače, pozice jezdce a indikátorů průběhu nebo zakázané ovládací prvky. Toto schéma je vhodné pro velmi zkušené uživatele nebo pro uživatele, kteří využívají navíc ještě další technologii usnadnění.
 • Střední - poskytuje dobré zpřístupnění aplikace při použití pouze braillského výstupu. Zahrnuje stejné informace jako schéma Nízká + typ ovládacího prvku, např. tlačítko nebo seznam. Schéma Střední rovněž indikuje pozici buňky v tabulce a rovněž informaci o tom, zda buňka obsahuje komentář, chybu nebo vzorec.
 • Vysoká - doplňuje schéma Střední o další zobrazené informace jako např. počet položek v seznamu, velikost tabulky, text komentářů, chyb nebo vzorců v buňkách, zda byly odkazy navštíveny nebo klávesové zkratky pro aktivování ovládacího prvku v dialogu nebo menu. Vhodné pro uživatele s většími braillskými displeji.
 • Tip: pro přepínání schémat braillské výřečnosti je k dispozici ovládací klávesa Capslock+Shift+rovná se. Starší schémata braillské výřečnosti z verze 10 jsou dostupná i ve verzi 11.

  Efektivnější braillské popisy ovládacích prvků

  Verze 11 přichází s novými braillskými popisy ovládacích prvků. Tyto popisy byly navrženy s ohledem na omezený počet znaků na braillském řádku a pro uživatele používající pro čtení literární plnopis. Příklad: odkaz = odk, seznam = szn, zobrazení seznamu = zszn. Úplný seznam názvů ovládacích prvků naleznete v kapitole Názvy ovládacích prvků v nápovědě produktu.

  Volba pro nastavení zobrazení jen celých slov

  Tato funkce zajistí, že slova nejsou na konci braillského řádku rozdělena, čímž je zvýšena čitelnost a odstraněna nejednoznačnost při interpretaci zkratkopisu. Tato funkce je standardně zapnutá.

  Dotyková tlačítka provádějí další akce

  Uživatelé verze 11 mohou nyní klepnout na odkaz a provádět další akce stiskem dotykových tlačítek braillského řádku v režimu Dolphin kurzoru. S dotykovými tlačítky první i druhé řady lze provádět klepnutí levým nebo pravým tlačítkem myši, poklepání, popis znaku nebo přesun Dolphin kurzoru.

  Použití jednodušší braillské převodní tabulky

  Výchozí braillskou tabulkou je nyní literární plnopis, čitelný pro nejširší okruh čtenářů braillova písma. Předchozí verze používaly standardně počítačové bodové písmo.

  Dolphin produkty v inovované edici Dolphin Pen II

  Nová technologie implementovaná do produktu Dolphin Pen II pomáhá účinně chránit proti poškození dat nebo útokům programů typu malware. USB klíčenka použitá pro Dolphin Pen II je nyní rozdělena do dvou oddílů, přičemž první oddíl je pouze pro čtení a obsahuje nejdůležitější součásti vašeho zvětšovacího/odečítacího programu. Druhý oddíl je zapisovatelný a slouží k ukládání uživatelských nastavení, která tak stále můžete přenášet z počítače na počítač.

  Nový Správce Audiohaptických Modulů

  Nová verze Správce Audiohaptických Modulů (SAM) 2.50 spouští každý ovladač syntetizéru nebo braillského řádku jako samostatný proces. Je tak možné jednoduše zakázat zavádění ovladačů, které nepoužíváte nebo které působí ve vašem systému potíže. Stejně tak může SAM ukončit i ovladač, který neodpovídá. Odškrtnutím nepoužívaných ovladačů může dojít k rychlejšímu spouštění produktů Dolphin.

  Zasílání zpráv o chybách pro zlepšování kvality produktu

  Vyskytne–li se závažná chyba při používání Dolphin softwaru, verze 11 nyní umožňuje volitelné a anonymní odeslání údajů o chybě přímo společnosti Dolphin k následné analýze. Tyto zprávy o chybách jsou pro společnost Dolphin velmi důležité, protože mohou výrazně napomoci ke zlepšení spolehlivosti a výkonu produktu.

  Miniinstalátor skriptů

  Miniinstalátor skriptů verze 11 usnadňuje instalaci skriptů, které nejsou součástí procesu automatických aktualizací. Takové skripty můžete získat od tvůrců skriptů autorizovaných společností Dolphin nebo ze skriptovací zóny. Tento instalátor provede uživatele instalací skriptu, přičemž zajistí, že potřebné soubory jsou zkopírovány do příslušných umístění.

  Nové a aktualizované funkce pro skriptování

  • Nové funkce: MSAA.Select, System.AddDetectionFunction, System.Sleep, System.StringToUserData, Utils.GetPromptItemDescription, Utils.PointInRect
  • Aktualizované funkce: System.UserDataToString
  • Nové možnosti volání funkcí pro zjišťování informací
  • Konfigurační soubory pro ukládání nastavení: objekt Config.

  Zpět