Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

Vyšla druhá betaverze JAWS 2020

10. 10. 2019 | Tomáš Hromádka

Přichází již druhá betaverze odečítače JAWS 2020 a my vám opět přinášíme seznam změn a vylepšení, která tato verze nabízí. Tento seznam obsahuje ty nejviditelnější změny, ačkoliv bylo přidáno i spousta dalších vylepšení nahlášených uživateli.

Důležité: Uživatelé z Norska a Finska musí první betu nejprve odinstalovat a poté nainstalovat betu druhou. Není třeba odstraňovat uživatelská nastavení ani sdílené součásti. Kvůli velkým změnám v těchto jazykových verzích není ale možné pouze aktualizovat první betaverzi druhou.

Aktualizovány základní výukové materiály JAWS

Základní výukové materiály, které jsou dostupné v anglické verzi JAWS ve formátu Daisy, byly aktualizovány a doplněny o nové funkce JAWSu 2020. Stále bude k dispozici devět knih, ale ty byly přepsány a zjednodušeny. Nyní se více orientují přímo na konkrétní úlohy, což by mělo vyhovovat více uživatelům ve více situacích. Například v knize zabývající se uživatelským prostředím a nástroji JAWS nebudeme nyní ukazovat každou položku jako dříve. Namísto toho se zaměříme na nejdůležitější věci a kde je najít v menu a ve složce s nástroji. Teď budou mít učitelé, instruktoři a IT profesionálové lepší přehled o tom, kde rychle najít konkrétní věc.

Přepínání zvuků JAWS při zapnuté Řeči na vyžádání

Řeč na vyžádání, představená ve verzích JAWS a Fusion 2018, je funkce, která umožňuje omezit mluvení JAWS při pohybu v oknech a dokumentech, nebo při provádění různých akcí pomocí klávesových zkratek. Pro uživatele JAWS, kteří spoléhají převážně na braillský řádek, nebo pro uživatele Fusion, kteří vidí ještě natolik dobře, aby mohli sledovat kurzor na obrazovce, může být příliš mnoho mluvení zbytečné. Ve výchozím nastavení je při zapnuté funkci Řeč na vyžádání ohlašováno jen omezené množství klávesových příkazů JAWS jako např. přečtení aktuálního znaku, slova, řádku, titulku okna atd., zatímco při použití standardních Navigačních kláves Windows pro pohyb po znacích, slovech či řádcích je mluvení vypnuto. JAWS a Fusion 2020 nyní umožňují zvolit, zda budou při zapnuté funkci Řeč na vyžádání přehrávány zvuky JAWS. Zvuky JAWS zahrnují např. zvuk, který se ozve při stisku INSERT+MEZERNÍK pro vykonání skupinových klávesových zkratek nebo zvuk, který se ozve při dokončení adresy v Outlooku.

Ve výchozím nastavení jsou zvuky JAWS zapnuté. Pokud nechcete, aby se přehrávaly zvuky JAWS při aktivní funkci Řeč na vyžádání nebo když je řeč úplně vypnutá, otevřete „Centrum nastavení“, rozbalte skupinu Speech Options, a odškrtněte zaškrtávací políčko „Play JAWS Sounds“. V této skupině můžete měnit i další nastavení Řeči na vyžádání.

Filtr řídicích znaků v Braillu

V závislosti na použité aplikaci můžou být prvky jako zlom strany nebo konec řádku reprezentovány tzv. řídicími znaky. JAWS nyní umožňuje nastavit, zda budou tyto znaky zobrazovány na braillském řádku či ne. Ve výchozím nastavení je JAWS v Braillu nezobrazuje pro pohodlnější a příjemnější čtení. Mohou ale nastat situace, kdy je zobrazování těchto znaků při editaci textu užitečné. Pro zobrazení řídicích znaků v Braillu otevřete Centrum nastavení, rozbalte větev „Text Processing“, „Proofing“, a odškrtněte zaškrtávací políčko „Filter Control Characters such as Page Breaks“. Nyní se korektně zobrazí řídicí znaky jak v počítačovém Braillově písmu, tak ve zkratkopisu.

Další změny

  • Opraven nahlášený problém v Chromu, kde JAWS říkal „blank“, když detekoval editační pole s napsanými složenými závorkami.
  • Odstraněna nepotřebná nápovědná oznámení „Insert F1“, která se ozývala při procházení různých prvků na webu.
  • Opraven problém při plynulém čtení v Chromu, kdy se ztrácela pozice vizuálního zvýraznění při posouvání stránky.
  • Opraven nahlášený problém s navigací po tabulkách v Internet Exploreru.
  • Stisk INSERT+W v PowerPointu nyní zobrazí seznam užitečných klávesových zkratek PowerPointu.
  • Opraven problém s přesouváním JAWS nebo neviditelného Scan kurzoru k PC kurzoru v univerzálních aplikacích.
  • Opraven problém, že JAWS neoznamoval pevné mezery v textu.
  • Opraven problém v maďarské verzi JAWS, kde se objevovala hláška „unknown function calls“ při navigaci v seznamech s připojeným braillským řádkem.

Zpět