Web adaptech.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu fungování, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zároveň ke zjednodušení při práci se sociálními sítěmi. Nastavení ukládání cookies můžete kdykoliv změnit zde
Telefon:
+420 605 345 345
 

Novinky

(Čt 14. 10. 2021)

Stále se zlepšujeme i na základě vašich podnětů! V našem konfigurátoru počítačových pomůcek naleznete…

(St 13. 10. 2021)

V tomto historickém okénku se zaměříme na terminologii, která už po dobu takřka čtvrt století provází…

(Út 5. 10. 2021)

V dnešní novince si blíže představíme pojem „SMA“, s kterým se můžete mimo jiné setkat při objednávce…

 

Sociálně

První veřejná betaverze JAWS 2020 byla právě vydána

19. 9. 2019 | Tomáš Hromádka

Ještě to není ani rok od vydání finální anglické verze JAWSu 2019 a teprve necelý měsíc od vydání českého, které vyšlo s téměř ročním zpožděním, a už je tu první veřejná anglická betaverze JAWSu 2020. Věřím, že po uvedení finální anglické verze bude ta česká uvedena dříve než za deset měsíců.

My vám jako první přinášíme seznam změn a vylepšení, které tato verze obsahuje.

Jedná se o překlad z anglického originálu na stránkách výrobce:
https://support.freedomscientific.com/…WSPublicBeta

Naše společnost dodává krom srovnatelného řešení Dolphin Screenreader i řešení JAWS, a proto vám budeme postupně přinášet informace o novinkách, které společnost Freedom Scientific chystá. A na co že se mohou uživatelé JAWS v první betaverzi těšit?

klávesové zkratky.

platformy Zoom nebo rozpoznávání textu.

Nové funkce v JAWS 2020

Redukováno dvojité vyčítání názvů formulářových prvků

Při navigaci a vyplňování formulářů na webu je stále častější, že autoři webových stránek zahrnují do ovládacího prvku jak textovou informaci, tak i doplněk pro přístupnost. Zatímco vidící uživatelé vidí pouze standardní textovou informaci, uživatelé odečítače či brailského výstupu registrují jak základní informaci, tak tu speciální pro přístupnost. Autoři webových stránek do obou informací mnohdy zapisují tentýž text, takže proto se zdá, že je odečítačem čten dvakrát. V JAWS 2020 jsme výrazně snížili množství těchto duplicitně čtených informací.

Pozn. v první betaverzi se jedná pouze o hlasový výstup, podpora brailla bude přidána v další verzi začátkem října.

Přidány skripty pro Zoom Meeting

Díky společnosti Hartgen Consulting byly přímo do JAWS a Fusion přidány základní skripty pro podporu softwaru Zoom pro zlepšení práce s ním během konferencí. Tuto platformu využíváme pro náš čtvrtletní FS Open Line program a volně přístupné výukové webináře, které poskytujeme každý měsíc. Tyto skripty dávají uživateli větší kontrolu nad tím, co uslyší bez přerušování, když ostatní uživatelé přicházejí a odcházejí z místnosti nebo něco komentují.

Pro seznam JAWS klávesových zkratek, jako např. vypnutí upozorňování, oznamování posledních chatů atd, které jsou pro Zoom k dispozici, stiskněte INSERT+H. Pro seznam klávesových zkratek samotného Zoom stiskněte INSERT+W.

Společnost Hartgen Consultancy nabízí zájemcům rovněž i pokročilé skripty pro Zoom Pro.

Vylepšena podpora JAWS kurzoru a neviditelného kurzoru v univerzálních aplikacích ve Windows 10

Po léta se uživatelé spoléhali na JAWS kurzor (numerické minus) a neviditelný kurzor (numerické minus dvakrát rychle po sobě) pro přístup k oblastem nebo aplikacím, které nebyly dostupné běžným PC kurzorem. To zahrnuje textové informace na obrazovce, které nemají fokus či interakci s prvky a jsou běžně přístupné pouze pomocí myši. Ukazatel myši totiž sleduje JAWS kurzor a pomocí numerického lomítka a numerické hvězdičky je možné na tyto objekty klikat. Bohužel od tohoto tradičního přístupu tzv. Off-Screen Model (OSM) se stále více a více upouští a je nahrazován novými technologiemi jako UIA. Tyto nové technologie pro přístup k obrazovce jsou využívány zejména v tzv. univerzálních aplikacích ve Windows 10 jako např. Kalkulačka nebo Windows Store. V těchto aplikacích není bohužel možné používat JAWS kurzor či Neviditelný kurzor, takže budete-li se snažit prohlížet JAWS kurzorem obrazovku takové aplikace, bude JAWS říkat pouze „Nic“. Toto je způsobeno tím, že tradiční Off-Screen Model neumí s těmito technologiemi pracovat. V takových případech bylo jedinou možností použití Dotykového kurzoru, který není mezi uživately tolik známý. JAWS 2020 ale nyní umí zjistit, že se fokus nachází v aplikaci nepodporující OSM a automaticky použije nový JAWS Scan kurzor. Pro práci s tímto novým kurzorem se využívají tytéž klávesové příkazy jako pro práci s tradičním JAWS kurzorem nebo Neviditelným kurzorem. Např. otevřete-li Kalkulačku nebo Windows Store s JAWS 2020 a stisknete numerické minus, JAWS oznámí „JAWS Scan kurzor“, protože v těchto aplikacích není podporován OSM. Poté můžete procházet obrazovku normálně šipkami, jak jste byli vždy zvyklí, pro pohyb po znacích, slovech, řádcích stejně jako INSERT+šipka nahoru pro přečtení aktuálního řádku, či PAGE UP, PAGE DOWN, HOME a END. I ukazatel myši bude tento kurzor následovat. Jen se nebude pohybovat shora dolů nebo zleva doprava, ale bude se pohybovat po objektech tak, jak navrhl vývojář konkrétní aplikace. Ačkoliv to již funguje na mnoha místech, stále je ještě co zlepšovat. Např. budete-li chtít přečíst informaci o účtu v Office 365 pomocí JAWS kurzoru, příkazy zatím fungovat nebudou. Stále na tom pracujeme a plánujeme tuto oblast ve verzi 2020 zlepšit.

Rozpoznávání textu používá nejnovější OmniPage

Engine pro rozpoznávání textu používaný pro funkci JAWS OCR byl aktualizován na Kofax OmniPage 20, dříve vlastněný firmou Nuance. To přináší lepší přesnost při rozpoznávání textu z obrazovky, skeneru či kamery PEARL. Pro uživatele vyžadující rozpoznávání hebrejštiny nebo arabštiny – tyto jazyky budou přidávány v některé z následujících betaverzí, maximálně však ve finální verzi. Jakmile budou tyto jazyky fungovat, budou nainstalovány společně s jakoukoliv anglickou či západoevropskou verzí JAWS a Fusion.

Přepínání Virtuálního kurzoru specificky pro karty v Google Chrome

V současnosti existuje mnoho webových stránek, jejichž prohlížení pomocí virtuálního kurzoru není ideální. Příkladem může být Gmail v prohlížeči Chrome. V těchto případech je dobré Virtuální kurzor vypnout stiskem INSERT+Z a používat stránku za pomoci PC kurzoru. Mnoho uživatelů rovněž používá více karet, ve kterých mají otevřeno více stránek jako GMail plus další weby, mezi kterými se poté pohybují pomocí CTRL+TAB. V těchto situacích může být nepříjemné neustále mačkat INSERT+Z pro spuštění toho správného kurzoru v každé právě otevřené kartě. Počínaje JAWS verze 2020 přinášíme možnost zapamatovat si stav Virtuálního kurzoru v aktuálně otevřené kartě. Při pohybu mezi kartamy bude rovněž oznámeno, zda je Virtuální kurzor zapnutý nebo vypnutý. Jakmile ale zavřete prohlížeč nebo restartujete JAWS, vše se navrátí do výchozího stavu, budete si to tedy muset pokaždé znovu nastavit. V této betaverzi není funkce ve výchozím stavu zapnutá, to bude až v dalších betaverzích. Jestliže si chcete tuto novinku vyzkoušet v této betaverzi, postupujte následujícím způsobem:

  • Stiskněte INSERT+6 pro otevření Centra nastavení.
  • Stiskněte CTRL+SHIFT+D pro načtení výchozího souboru. Do vyhledávacího pole napište „Tab“.
  • Šipkou dolů dojeďte na položku "Virtual Cursor On/Off based on Browser

Tabs."

  • Mezerníkem tuto volbu zaškrtněte a poté stiskněte OK.

Pozn. V této verzi se můžete setkat s ohlašováním stavu Virtuálního kurzoru v různých dalších situacích během navigace. Toto bude opraveno v následujících verzích.

Vylepšení vstupu pomocí braillského zkratkopisu

Pro uživatele braillských řádků nabízí JAWS 2020 výrazná zlepšení při psaní pomocí brailského zkratkopisu. Budete nyní moci zadávat a editovat text v číselných a odrážkových seznamech ve Wordu, WordPadu, Outlooku a Poště pro Windows 10. Vstup pomocí brailského zkratkopisu je nyní podporován ve více aplikacích zahrnujících PowerPoint a TextPad. Vstup pomocí brailského zkratkopisu je vylepšen rovněž ve WordPadu, zvláště pak editace číselných a odrážkových seznamů v dokumentu vytvořeném ve Wordu, ale otevřeném ve Wordpadu. Také již správně funguje zalamování položek, u kterých se dříve stávalo, že číslo nebo odrážka se zobrazovala na následujícím řádku místo odsazení textu. Vstup pomocí brailského zkratkopisu byl vylepšen rovněž v Chromu, Dokumentech Google a dalších online editorech, které umějí vytvářet číselné a odrážkové seznamy. Rychlé psaní pomocí brailského zkratkopisu v Microsoft Office a dalších aplikacích by nyní mělo fungovat bezproblémově.

Další změny na základě požadavků uživatelů

  • Během prohlížení internetu nebude ve výchozím stavu JAWS ohlašovat „Při kliknutí“.
  • Ve Wordu a Outlooku nebude ve výchozím stavu JAWS ohlašovat „Alt SHIFT F10 pro automatické opravy“ při přechodu na položku, která již byla dříve automaticky opravena.
  • JAWS a Fusion již nebudou zjišťovat počet objektů, pravopisných a gramatických chyb atd. během otevírání dokumentů Wordu. Toto rapidně zrychlí načítání i velmi rozsáhlých dokumentů obsahujících mnoho takových položek. Vždy můžete stisknout INSERT+F1 pro zjištění těchto informací.
  • Zrychlena odezva při zavírání Wordu po uložení dokumentu.
  • Automatická detekce pravopisu, dříve k dispozici pouze v rychlém nastavení pro Word, je nyní k dispozici i v Rychlém nastavení pro Outlook

První anglickou betaverzi JAWS 2020 si můžete stáhnout zde: https://support.freedomscientific.com/…WSPublicBeta

Zpět